Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVI, брой 7, октомври-ноември 2014

Спестете време и пари с услугите на Lindström

Lindström е доставчик номер едно на комплексната услуга по обслужване на работно облекло и е водещата компания в страната в предоставяне на услугата с изтривалки под наем. Lindström е глобален партньор на компании в 23 страни, с дейност както в Европа, така и в Азия.
Мисията на компанията е да подобри имиджа на своите клиенти с качеството и чистотата на текстилните изделия.Компанията е отговорен корпоративен гражданин и ценен работодател.
Lindström има над 160 години опит в сферата на обслужването на текстилни изделия. В съответствие с променящата се бизнес среда и нуждите на своите клиенти, компанията не продава текстилни изделия, а предлага обслужване на текстилните изделия.

РАБОТНО ОБЛЕКЛО ПОД НАЕМ
Комплексното обслужване на работно облекло на Lindström включва закупуването и отдаването под наем на облекла, тяхната редовна поддръжка, транспорт и подмяна. Тази система на работа предлага на фирмите гъвкав, лесен и изгоден начин да се грижат за работните си облекла, без да отделят допълнителни ресурси за персонал. Lindström предлага на своите клиенти надеждна и гъвкава услуга, което им позволява да се фокусират върху основния си бизнес.
Работното облекло ясно показва начина, по който компаниите работят и обслужват своите клиенти. То подобрява имиджа на компанията както пред клиентите, така и пред собствения персонал.
Lindström е експертът на работното облекло, с чието сътрудничество придобиването и поддръжката на работно облекло представляват изключително лесен процес. Издръжливостта на материалите, качеството на изработка и функционалността на облеклото – без да забравяме съотношението цена/ качество – са специалност на компанията.
Дългогодишният опит на Lindström като доставчик на работно облекло в производствения сектор, както и в сектора на услугите, гарантира, че работното облекло също отговаря на всички високи стандарти и законови изисквания за безопасност на работното място.

Услугата на Lindström включва:
- Задълбочен анализ на нуждите на клиента
- Подбор на дизайна и осигуряване на колекцията от работни облекла
- Проби и корекции на работните облекла
- Персонализиране на облеклата
- Пране, сгъване и контрол на качеството
- Поправки и подмени при необходимост
- Регулярни доставки на чисти облекла, разпределяне по индивидуални гардеробчета и извозване на използваните облекла
- Съхраняване и унищожение на негодните облекла

Интелигентните, целесъобразни работни облекла са важен фактор за безопасността и комфорта на работното място. Lindström предлага подходящи решения за работно облекло на компании и организации с различен мащаб, както в сферата на услугите, така и в тежките индустриални среди. Работно облекло от тествани, устойчиви материали с подходящ дизайн, в съчетание с правилна грижа, гарантират безопасността в работната среда. Визията на компанията се основава на широка клиентска база и многогодишен опит, което й дава възможност да препоръча правилното решение за работно облекло на всеки клиент - от готово облекло до специално проектирани дизайни. Последователността в работното облекло гарантира добро първо впечатление и увеличава усещането за професионална гордост на персонала. Услугата на Lindström Ви дава уверението, че Вашето облекло ще остане чисто, спретнато и в отлично състояние в бъдеще.ИЗТРИВАЛКИ ПОД НАЕМ
Услугата за изтривалки под наем набира все по-голяма популярност в страната ни, а Линдстрьом е лидерът в предоставянето на пълен набор от услуги, свързани с доставката и експлоатацията на изтривалки. С изключително широко разпространение се ползва в страни като Финландия, Естония, Русия, Унгария, Румъния, Латвия, Чехия, Словакия, Словения, Литва, Полша и Украйна.

Около 80% от замърсяванията в помещенията влизат отвън чрез обувките на хората. Доказано е, че с правилното използване на изтривалки под наем, времето необходимо за почистване се намалявало средно с 44%, а разходите с 14%.

Услугата включва всичко свързано с осигуряването, прането и поддръжката, качествения контрол и поправки, доставка и разпространение, редовните подмени, съхранението, и рециклиране на изтривалките.

В процеса на обслужване Lindström отговаря за изтривалките на клиента, за събирането на използваните изтривалки и доставката на чисти. Lindström също така се грижи и за унищожението на изтривалките в края на техния жизнен цикъл. Ние гарантираме, че нашите дейности са в съответствие с изискванията за опазване на околната среда, което спестява на клиента допълнителни проблеми.

От услугата с изтривалки под наем могат да се възползват основно фирми, административни сгради, производствени предприятия, хотели, както и всички обекти, през които преминава по-голям трафик от хора – кина и театри, гари, държавни и общински учреждения и т.н.

Услугата на Lindström включва:
- Анализ на нуждите
- Проект за позициониране на изтривалките
- Осигуряване на изтривалки
- Доставка на чисти изтривалки и събиране на използваните
- Пране и поддръжка
- Контрол на качеството
- Поправки
- Подмяна
- Съхранение
- Унищожение на негодните изтривалкиЛиндстрьом

София 1517, ж.к.Х.Димитър ул. Витиня 2 Ж ет.1
тел.:02/ 8411110
факс:02/ 8411044


реклама

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

реклама

още в рубриката