Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVI, брой 7, октомври-ноември 2014

Увеличаваме партньорите и обогатяваме портфолиото си в отговор на търсенето

Разговор с Иван Попов, Управител на DTS

По време на Традиционният семинар Technical Day на DTS акцент бe поставен на технологията DIRIS Digiware на Socomec. Разкажете повече за предимствата й.
Системата DIRIS Digiware е концентратор на технологични нововъведения които революционизират света на измерванията чрез високата си степен на гъвкавост при изграждането на електрическите инсталации правейки електрическото свързване и конфигуриране лесно и бързо.

Въведените иновации както и непостигнатата до сега производителност по отношение на точност и функционалност прaвят DIRIS Digiware най-ефективното решение за измерване консумацията на електроенергия както и за измерване и контрол на качеството на електрическата енергия с промишлено и търговско приложение.

DIRIS Digiware прави електрическата инсталация гъвкава и икономически ефективна благодарение на четирикратно по-малкото инсталационно време в сравнение с досега съществуващите технологии, предоставя възможност за монтаж на модули и датчици в най-близката точка на товара, предоставя обединяващи електроизмервателни функции, централизиран дисплей, редуцира измерването на напрежението до едно за цялата система.

DIRIS Digiware има компактен дизайн съвместим за конфигурирането както на нови, така и на съществуващи електрически инсталации с безлимитно или с ограничено монтажно пространство. Предоставя богат набор от токови сензори и е от вида Plug & Play тъй като е базирана на RJ12 и RJ45 комуникационна структура, автоматично открива измервaтелните обхвати, обработва цветови идентификационни кодове на кабелите за лесното им и бързо откриване и свързване, дава възможност за включване и изключване на токови сензори под товар, предоставя автоконфигурационна функция по отношение на електрическите параметри за измерване както и автоматична адресация на товарите в общата шина.

DIRIS Digiware е високофункционална, надеждна и изключително практична система. Внедряването и използването на системата в рамките на дадено предприятие ще доведе както до реални технически и организационни, така и до финансови ползи.

От скоро сте ексклузивен партньор на Shihlin Еlectric. Бихте ли запознали читателите на ИПП с продуктите НН, които предлага компанията?
Компанията е основана през 1955 г. с активи в областта на електрооборудването за индустрията и бита. Тя е водещ производител в Тайван и един от най-големите в света, където марката Shihlin Electric означава абсолютна гаранция за качество.

В момента компанията има производствени и развойни бази в Тайван, Виетнам и Китай и търговски офиси в Северна Америка, Австралия, Китай и Югоизточна Азия. Чрез нашето партньорство започва и навлизането на компанията на Европейския пазар.

Shihlin разполага с общо 18 завода в Азия. Има широка продуктова гама в четири бизнес направления. Първото обхваща силнотокови електрически системи включващи трансформатори за ниско, средно и високо напрежение. Второто, върху което основно е съсредоточено нашето настоящо партньорство е електрооборудването за НН включващо автоматични прекъсвачи от видовете въздушни ACB, миниатюрни MCB, индустриални в лят корпус MCCB, магнитни контактори, моторни задвижки, дефектнотокови и моторни защити, аресторни защити и др.. Друго направление са системите за автоматизация на производството в това число инвертори, сервозадвижвания, интерфейси човек-машина, програмируеми логически контролери и др.. И не на последно място са направленията за автомобилно електрооборудване и системи за видеонаблюдение, логистичния бизнес, мащабния туристически бизнес базиран на собствени хотели, голф-игрища и т.н.

Политика на Shihlin е да има по един представител в страна за постигане по-добро пазарно покритие като същевременно се защитят интересите на локалния дистрибутор. В качеството си на ексклузивен представител на компанията Shihlin Electric за България планираме да изградим дългосрочно сътрудничество и силни бизнес взаимоотношения, предлагайки на пазара цялостни решения базирани на услуги в допълнение към търговската ни дейност.ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ

София 1330, бул. Акад. Иван Гешов 2Е
тел.:02/ 9310397, 8315678
факс:02/ 9310397
088/ 8268640


реклама

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

реклама

още в рубриката