Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVI, брой 7, октомври-ноември 2014

Вибрационни захранващи системи

Вибрационните захранващи системи на ЗГПУ Груп ООД Габрово представляват комбинация от вибробункери и вибрационни линейни транспортьори. Вибробункерите са предназначени за автоматично ориентиране на различни детайли, както и за автоматично захранване на обработващи и сглобяващи машини и системи, подреждане, броене и други. Разработени са две фамилии с цилиндрични и конусни чаши с размери до 500 мм. Формата и размерите на чашата се избират и изработват съобразно заявката и параметрите на ориентираните детайли. Вибрационните линейни транспортьори са предназначени за принудително транспортиране на ориентираните, посредством вибрационните бункери, обекти при автоматично захранване, транспорт и отвеждане към и от обработващи и сглобяващи машини и системи, както и при процеси като контрол, сортиране и др. Траспортният път се изработва в 4 типоразмера, по заявка в зависимост от формата, размерите и начина на ориентиране на транспортираните обекти.ЗГПУ

Габрово 5300, ул.Л.Каравелов 20
тел.:066/ 800926
факс:066/ 800925


реклама