Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVI, брой 7, октомври-ноември 2014

AcuDC 240 многофункционални електромери за постоянен ток

Гамата AcuDC е единствената в света серия от многофункционални модулни електромери за постоянен ток. Позволява следене и контрол на DC системи.

Информацията за напрежение, ток, мощност, енергия и време на работа може да се наблюдава чрез три редов LCD дисплей или чрез RS485 комуникация, използвайки MODBUS протокол. Опционални цифрови входове за следене на превключвания; аналогови изходи за преобразуване на сигнали; релейни изходи за отдалечен контрол.НЕУРОТЕХ

София 1766, ул. Рачо Петков Казанджията 4
тел.:02/ 4217198
факс:02/ 4217199
088/ 2405860, 5181765


реклама