Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVII, брой 6, септември-октомври 2015

СИАД България с нова пълначна станция в Горна Оряховица

Групата СИАД от гр. Бергамо (недалеч от Милано) е една от най-значимите италиански компании в химическата индустрия, развиваща своята дейност в областта на производството и дистрибуцията на индустриални газове, свързания с това инженеринг и машиностроене, както и в сферата на здравеопазването и услугите. Групата СИАД присъства в бизнеса на индустриални газове над 85 години, отличава се със солиден и дългогодишен опит в инженеринговия сектор. Клонове на фирмата има в Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Словения, Хърватия, Украйна и Русия.

На българския пазар Групата е представена от СИАД България ЕООД. Вече почти 20 години българският клон трансферира опита и компетентността на компанията - майка, произхождаща от една от най-развитите индустриални зони в цяла Европа - Ломбардия. Клиентите на СИАД България са от всички индустриални сектори, като цветна и черна металургия, металообработване, хранителна индустрия, химическа индустрия, петролна индустрия, както и от здравеопазване, околна среда и пречистване на води, научни и изследователски лаборатории и т.н.

Индустриалните или техническите газове, чрез своя огромен брой приложения, се произвеждат, дистрибутират и употребяват в газообразно, течно (криогенно) и дори твърдо състояние (напр. т. нар. сух лед или въглероден диоксид в твърдо състояние). Основните технически газове са трите съставки на въздуха: азот, кислород и аргон, както и въглероден диоксид, ацетилен, водород, хелий и пр. Тези газове имат редица приложения не само по отделно и с нормална степен на чистота, но и под формата на смеси, а за някои специфични приложения и с изключително висока степен на чистота (напр. 99,9999%). Най-високият клас производство това са свръхчистите газове, калибровъчните и еталонните смеси - продукти с изключително специфични приложения като калибриране на измервателна апаратура, лабораторни процеси, лазерно рязане, високотехнологични производства, като електроника например и др. Тези продукти се добиват в акредитираната лаборатория на СИАД (LAT 143) в Озио Сопра, в околностите на Бергамо, където се намира най-големият производствен комплекс на Групата. Неотдавна беше открита втора акредитирана лаборатория на Групата към производствения комплекс в Райхрадице (Чехия), с цел подобряване производството и дистрибуцията на свръх чисти, еталонни и калибровъчни газове за клоновете в Централна и Източна Европа.

В газообразно състояние техническите газове се дистрибутират до клиентите в газови бутилки под налягане. Пълненето на газове и газови смеси в бутилки се извършва в пълначни станции, където от складирани в големи резервоари газовете в течно (криогенно) състояние, чрез изпомпване и изпаряване в специални изпарители, те преминават в газообразно състояние и посредством специфични стендове за пълнене (ракове), се пълнят под налягане в съответните бутилки.

Наред със своите пълначни станции в София, Пловдив и Варна, през м. Септември СИАД България откри своята нова, модерна и високотехнологична пълначна станция в Горна Оряховица. Съоръжението е разположено на площ над 4.000 кв. м в индустриалната зона на града, недалеч от Захарните заводи. По този начин българският клон на Групата от Бергамо консолидира своята позиция на лидер в дистрибуцията на технически газове в бутилки на българския пазар. В същото време фирмата има възможност да оптимизира своята логистика за централната и източната част на Северна България, чрез което да оптимизира и своята оферта към клиентите от този регион.

Освен техническите газове като продукт, СИАД България предлага на своите клиенти своя дългогодишен опит под формата на безплатни консултации, проектиране и изграждане на инсталации, внедряване на нови приложения на техническите газове в индустриалните процеси с цел подобряване на качеството и производителността и т.н., напр. в области като заваряване, лазерно и плазмено рязане, рибовъдство, винопроизводство, лаборатории за анализи, опаковане на хранителни продукти в защитна среда, шоково замразяване чрез азот на хранителни продукти, биологично пречистване на отпадни води (напр. локални пречиствателни станции на индустриални предприятия), подобряване на горивни процеси, стерилизиране на медицински консумативи и много други. Достатъчно е заинтересованата фирма, предприятие, лаборатория, институция или физическо лице да се свърже със СИАД на телефоните или елктронна поща, които ще намери на интернет сайта на фирмата.СИАД БЪЛГАРИЯ

София 1528, ул. Амстердам 4
тел.:02/ 9785636, 9789568
факс:02/ 9789787


реклама

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

реклама

още в рубриката