Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVII, брой 6, септември-октомври 2015

Trelleborg предлага както първокласни инженерни решения, така и интегрирани услуги за тяхното планиране и доставка

Разговор с г-н Атанас Антиков – Мениджър Продажби за Trelleborg Sealing Solutions за България, Румъния, Гърция, Украйна, Беларус и Близкия Изток

Уважаеми г-н Антиков, бихте ли споделили с читателите на Индустриални Продукти и Приложения за новите решения предлагани от Trelleborg на пазара?
Групата на Trelleborg развива дейност в няколко направления, като на българския пазар най-добре познати са бизнес дивизиите Sealing Solutions, Industrial solutions and Wheel systems. Те се фокусират съответно върху решения за уплътняване, специализирани маркучни системи и гуми за тежкотоварна и селскостопанска техника. Във всяко едно от споменатите направления Trelleborg заема водеща позиция, като целта е да влагаме активно в новости, които подкрепят развитието на бизнеса на нашите клиенти.

Ще използвам възможността, за да спомена някои от нововъведенията по отношение на продукти и услуги от Trelleborg Sealing Solutions, които попадат в сферата на отговорностите ми.

На първо място е новият тефлонов материал M12, използван в редица уплътнители и чистачи в линейни приложения. Материалът е с водещи характеристики в хидравличното уплътняване и използва know-how, трупано от Trelleborg с десетилетия. М12 успява да предложи подобрена абсорбaция на твърди замърсители, най-висока устойчивост на износване в сравнение с други, тефлонови материали, висока устойчивост към екструзия и ниско триене. Материалът е приложим за всички често използвани хидравлични флуиди, включително и такива с ниски показатели на смазване. Друг материал, който заслужава внимание е Zurcon® Z25, който е полиуретанов материал, разработен да съчетава отлични високоеластични свойства и висока якост на опън при екстремни температури.

По отношение на продуктовите семейства важно нововъведение е Zurcon® Glyd Ring® D, който предлага перфектна комбинация от уплътняване и експлоатационен живот. Балансът е постигнат чрез оптимизиране на налягането и свеждане до минимум на генерираната от триенето топлина. Интересна характеристика на Zurcon® Glyd Ring® D е, че дава възможност за работа при големи радиални хлабини. Друга продуктова новина е Dualseal, който представлява еднокомпонентен дизайн за статични хидравлични приложения. Dualseal е устойчив на усукване след инсталиране, стабилен е при пикове в налягането и води до малък риск за замърсяване.

Бихте ли разказали повече за подхода на компанията, ориентиран към клиента и за това по какъв начин подбирате най-добрите решения?
По рано споменах нововъведенията при предлаганите материали и продуктови семейства, но това което Trelleborg наистина цели е да задоволи нуждата на клиента от комплексно решение. Trelleborg се гордее с водещите си опит и знания по отношение на полимерните материали и продуктови решения, но това което наистина предлагаме е нашата препоръка за приложението им. Изборът на работещо за всеки специфичен случай решение не е тривиално. Изборът не става по-лесен и от факта, че се предлага разнообразие от материали, които са проектирани да работят в амплитуди от температурите в открит космос до тези на работещ реактивен двигател. Физическите размери пък могат да са от части на милиметъра, до няколко метра в дължина или диаметър. В други случаи не съществуват материал или продуктов дизайн, които да отговарят на изискванията на приложението и такива е необходимо да се създадат специално.

Предимство в тези ситуации на избор дава богатият практически опит на екипа на Trelleborg както в глобален план, така и специално в България. Този опит е натрупан при работа в индустриални сфери като тежко машиностроене, авиационна и автомобилна техника, хранително-вкусова промишленост и медицинска апаратура. Разнообразието от сфери на приложение дава възможност на екипа да предложи оптималното решение, базирано не само на традиционните за дадена област знания.

Модерна програма за доставки и инженерна подкрепа са ключови моменти, на които Trelleborg Sealing Solutions набляга през 2015. Бихте ли разказали малко повече в какво се изразяват те?
Основният фокус на Trelleborg разбираемо е върху първокласни решения, базирани на високотехнологични материали и продуктов дизайн. От друга страна както клиентите ни, така и Trelleborg като компания, са изложени на глобална конкуренция, в която подобрение във всеки аспект на бизнес процесите може да е предимство. Тук включваме цялата верига на дизайн, планиране, поръчка и доставка на необходимото решение и съответния продукт.

Нова за 2015 е предлаганата от Trelleborg Sealing Solutions интегрирана логистична услуга, която включва следене на наличностите и доставка на съответния продукт директно до производствената линия. По този начин се намалява до минимум необходимостта от планиране, регулярни поръчки и складова обработка на съответния продукт, като всички свързани с това дейности се поемат от Trelleborg. По този начин Trelleborg цели да позволи на клиентите си да освободят ресурси за ключови за тях дейности, като поеме логистиката по продукти, за които има опита да управлява ефективно.

Тази година Trelleborg придоби оставащия дял от производствено предприятие за силиконови изделия в България. Като едноличен собственик, каква е визията на компанията за развитието на производството?
България предоставя редица предимства за развитие на производствена дейност. По тази причина се радвам, че имаме възможността да предлагаме на клиентите си в региона продукти от течен силикон, произведени в завода на Trelleborg в гр. Перник, който е един от трите, специализирани в производството на течен силикон – заедно с Щейн ам Рейн (Швейцария) и Нортборо, Масачузетс(САЩ). От производствената база в България Trelleborg предлага продукти за автомобилната, хранително-вкусовата и медицинска промишлености.

Развитието на производствената дейност в гр. Перник беше обект на две официални съобщения на компанията и това което мога да добавя е, че близостта на екипа специалисти по течен силикон е предимство при работата с клиентите ни. Спецификата при работата с продукти от течен силикон е, че те основно намират приложение във високотехнологични и изискващи приложения. Същевременно, продуктите винаги са по дизайн, създаден специално за съответното приложение. Това изисква интензивна координация между клиента и Trelleborg по отношение на приложението, дизайна и спецификата на производство на продукта от течен силикон. Близостта до клиента – географски и културно – позволява в някои случаи екипът на Trelleborg да даде решение в рамките на 24 часа.

Компетентността на екипа и бързината на работа смятам са предпоставки да продължим да работим успешно в сегмента на продукти от течен силикон. Силиконът е специализиран материал, който засяга едва 2% от общия пазар на каучук. Течният силикон от своя страна в момента представлява около 15% от общото производство на силикон. Това което забелязваме като тенденция е, че има растеж при употребата на течен силикон. Това е особено във области, където материалът е ключов за дизайн-предизвикателства, поставени от високотехнологични приложения.

В заключение, какви са следващите стъпки в стремежа за утвърждаване на лидерските позиции на компанията?
Успехът на Trelleborg в България се гради върху компетентността на екипа и възможността тези опит и знание да създават решения, подкрепящи бизнеса на клиентите ни. Планираме да запазим и надграждаме тази компетентност в увеличаващия се екип на Trelleborg. Основна цел е нашите партньори да получават необходимите им решения с качеството и бързината, които глобалната икономика и конкуренция изискват.ТРЕЛЕБОРГ БЪЛГАРИЯ

София 1592,
тел.:02/ 9699599


реклама

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

реклама

още в рубриката