Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVII, брой 6, септември-октомври 2015

Позиционен сензор тип SRBS-Q1/Q12 от Фесто

Позиционен сензор тип SRBS-Q1/Q12 за ротационни задвижвания от сериите DRVS и DSM.
- Лесен и бърз монтаж.
- Херметически затворен и с Clean дизайн.
- Лесно задаване на точката на превключване, само с едно натискане на бутона.
- Избор между PNP, NPN и НО, НЗ благодарение на свободното програмиране.
- Необходимост само от един кабел за двете точки на превключване.ФЕСТО

София 1592, бул. Христофор Колумб 9
тел.:02/ 9600727, 9600712
факс:02/ 9600723, 9600713


реклама