Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVII, брой 6, септември-октомври 2015

Трансмитери за контрол на електрохимични параметри

Новите програмируеми трансмитери на фирма КОМЕКО PHC20 и PHT20 са предназначени да измерват електрохимичните параметри на течни среди като проводимост, PH и ORP. PHC20 измерва проводимост от 0.1uS до 100mS и може да работи със сондите за проводимост на КОМЕКО от серия CSK както и с всяка друга двупроводна контактна сонда за проводимост. PHT20 измерва PH в диапазона 0…14 и ORP в диапазона -2000….2000 mV и може да работи с всяка комбинирана PH сонда и ORP сонда. Разработени са в компактен корпус, подходящ за монтаж на стандартна DIN шина. Притежават допълнителен канал за температурна компенсация (Pt100, Pt1000 и NTC 1k). Входът на трансмитерите е галванично изолиран, а благодарение на универсалния изход ( 0(4)...20 mA, 0(2)...10 V ), както и релейния изход, потребителят получава голяма гъвкавост при реализиране на проектите си. Всички параметри на уредите (обхвати на измерване, граници и посока на аналоговия изход, задание и хистерезис на релето, параметри на температурната компенсация и др.) се конфигурират свободно чрез RS232 интерфейс и безплатен конфигурационен софтуер. Преобразувателите са много подходящи за приложения, изискващи контрол на проводимостта, PH и ORP на течни среди във водопречистващата, хранителна, фармацевтична и други индустрии.КОМЕКО

Пловдив 4000, ул. Славянска 88, п.к. 378
тел.:032/ 621770, 646523, 646524
факс:032/ 622719, 646517, 634089
088/ 7199811


реклама