Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVIII, брой 2, март-април 2016

МОХА представя архитектурни решения за Индустриален Интернет на Нещата (IIoT)

На 29 януари 2016 в Бреа, Калифорния, МОХА представи най-новите си архитектурни решения за Индустриалния Интернет на нещата (ИН), за да помогне на потребителите да ползват възможностите на IIoT. Индустриалният ИН се прилага все по-често, за да се постигне икономия на енергия, оперативна ефективност и подобрена производителност за промишлени приложения в много комбинирани съвременни и утвърдени (наследени) системи.

Ethernet интегрирана архитектура
Според неотдавнашно проучване на Nexus, 77% от респондентите виждат оперативната съвместимост като е най-голямото предизвикателство в Индустриалния ИН. Мокса осигурява портфолио от цялостни решения, което включва възможности за свързване във всяка индустрия, за да се даде възможност за комуникация и сътрудничество между различните устройства, технологии и хора през следващата промишлена, интегрирана с Ethernet архитектура.

Мрежова инфраструктура
Мрежовите инфраструктурни решения на MOXA предоставят цялостни индустриални Ethernet градивни елементи за разработване на солидни жични и безжични гръбнаци за критични приложения по отношение на надеждността на устройството, наличността на връзката, киберсигурността и леснотата на управление.

Индустриални компютри
MOXA доставя RISC- и x86- базирани индустриални компютри за работа в най-трудните условия. Първият в света 4G LTE компютър за работа в широкотемпературен диапазон е идеален пример за устройство, което осигурява успешна работата на приложенията в тежки условия.

Периферна свързаност
Продуктите за свързаност на МОХА са мост между различни промишлени устройства и промишлените Ethernet гръбнаци. Клиентите могат да се насладят на безпроблемна интеграция и комуникация между съвременните и утвърдените системи.

За МОХА: Вашият доверен партньор в автоматизацията
Надеждни Мрежи, Честен Сервиз - това продължава да бъде обещанието на МОХА, за да се даде възможност за свързване на Индустриален ИН. Каналите за продажба на решения и услуги на МОХА са достъпни по целия свят, близо до нашите клиенти, за да разберат по-добре техните нужди и да реагират по-бързо на техните изисквания.

МОХА е водещ доставчик на индустриални мрежови устройства, компютри и решения за автоматизация, които позволяват разгръщането на индустриалния интернет на нещата. С повече от 25 години опит в индустрията, МОХА е свързала повече от 30 милиона устройства по целия свят и има дистрибуторска мрежа и услуга, която достига до клиенти в повече от 70 страни. МОХА доставя трайно бизнес стойност чрез снабдяване на индустрията с надеждни мрежи и честен сервиз за индустриални комуникационни инфраструктури. Информация за решенията на МОХА е на разположение на www.moxa.com и при официалния Дистрибутор за България – Дейта Оптикс Балканс ЕООД.ДЕЙТА ОПТИКС БОЛКЪНС

София 1784, бул. Цариградско шосе 7-ми км, АТМ център, ет. 5, офис 503
тел.:02/ 9743185
факс:02/ 9743651


реклама

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

реклама

още в рубриката