Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVIII, брой 2, март-април 2016

Ще продължим да се утвърждаваме като надежден доставчик на ново оборудване

Разговор с г-н Александър Йорданов, Управител на фирма Унистър

Г-н Йорданов, представете на читателите на нашето списание фирмата и дейността, в която се развивате.
Фирма Унистър има основен предмет на дейност промишленото филтриране, в това число доставка на прахоуловители (Nederman) и филтър-преси (Bilfinger Water Technologies S.r.l. Diemme Filtration). В предмета на дейност влизат още доставка на искрогасителни инсталации, уреди за непрекъснато измерване на влага, дебелина и тегло директно в поточната линия (Grecon), дозатори – обемни и тегловни, както и компоненти и системи за пневмотранспорт – въздуходувки, приемници, филтри, ротационни затвори, пакетиращи машини (Coperion K-tron), както и вибрационни питатели (JVI). Разполагаме и със собствено производство на различни видове филтриращи елементи – ръкавни, джобни и патронни филтри, платна за филтър-преси и др.

Бихте ли се спрели по-подробно на продуктовите Ви гами и приложението, което намират предлаганите от Вас продукти?
Предлаганите от нас продукти намират приложение в различни видове промишлености: мини и металургия, химия, фармация, инфраструктура и строителство, петролни рафинерии, добив на цветни метали, автомобилостроене, ветеринарни продукти, фуражи, храни за домашни любимци, хранително-вкусова промишленост, циментови заводи и др.

Към кои продукти от гамата бихте поставили акцент?
Най-голям дял заемат производството на филтриращи елементи, както и доставката на прахоуловители и филтър-преси. В много фирми има изградени прахоуловители, които се нуждаят от периодична подмяна на филтриращите елементи. Едно от нашите основни предимства е гъвкавостта ни по отношение на количеството и вида на филтрите. В много случаи, филтрите са необходими за производствения процес и от доброто им качество и надеждна доставка зависи производството на клиента. Целта ни е да продължим да се утвърждаваме като надежден доставчик, както на ново оборудване, така и на филтриращи елементи за него.

По какви проекти работите в момента? Разкажете за някои от тях и за решенията, които сте внедрили.
Интересна е внедрената система за отводняване на шлам от глина, получен след промиване на фракциите в кариера за добив на инертни материали. Клиентът използва най-модерно сито за пресяване на инертни материали с резлична едрина, като при пресяването се промива нежеланата глина. Използва се голямо количество вода, която обаче се рециклира след отделянето на глината. За целта се използва най-съвременна система с утаител и филтър преса с производителност 4 т/ч глинен шлам с възможно най-ниска влажност на кейка. Клиентът печели от безотпадното използване на добитите инертни материали, пести се оборотна вода, а околната среда не се замърсява.
Работим и по проект за модернизация на съществуваща система за прахоулавяне и подобряване на условията на труд в голяма кариера за варовик с частично финансиране от еврофондове. Интересен е и току-що завършеният проект за прахоулавяне в цех с роботизирано заваряване с възможност за частично или пълно рециклиране на пречистения въздух, което дава възможност за сериозно пестене на енергия през зимата. Филтрираният въздух се връща в цеха и с помощта на текстилни въздуховоди се разпределя без да се създава сериозно въздушно течение, което създава комфорт за служителите.

Споделете очаквания, планове или бъдещи насоки за развитието Ви.
Като имаме предвид отличните резултати от приложението на филтър-преса за изсушаването на глинения шлам в кариера за добив на инертни материали, очакваме да има повишен интерес и от други клиенти в областта на строителството и инфраструктурата. Сериозен потенциал представлява и възможността успешно да се използва филтър-преса при изсушаването на минни отпадни води, като в страната вече има внедрена такава филтър-преса с производителност 20 т/ч кейк.УНИСТЪР

София 1421, бул. Свети Наум 10, бл. Б
тел.:02/ 9632799, 9633913
факс:02/ 9634271
088/ 8511558


реклама

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

реклама

още в рубриката