Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVIII, брой 2, март-април 2016

Фрезите с удължена работна част – разширяват границите на фрезовите възможности

Фрезите с удължена работна част /понякога споменавани като „царевични“ / най-общо казано се разглеждат като идеалните инструменти за високо производително грубо фрезоване, когато отнетия материал за един преход е значителен. Когато говориме за фрезоване на дълбоки призми, вдлъбнатини и джобове или заобляне, приложението на фрезови глави със сменяеми пластини осигурява впечатлителни резултати. Използването на фрези с удължена работна част най-често се среща при различните тежки операции в производствените сектори, включващи общо машиностроене, железопътно, самолетно и производство на пресформи и матрици. През последното деситилетие ИСКАР, един от световните лидери производители на металорежещи инструменти, представи много ефективни иновации на инструменти с удължена работна част.

Фрезите с удържена работна част са поставени под значителни натоварвания, когато отнемат голям слой от материал и тяхната работа в такива тежки условия се характеризира с големи сили на рязане, значителна консумация на мощност и висока температура. Интензивното отделяне на материал изисква използването на инструмент с достатъчно широк улей, осигуряващ ефективно отделяне на стружките. Това намалява броя на винтовите линии на фрезата /ефективни зъби/, намалявайки производителността. В допълнение големите сили на рязане, действащи циклично, предизвикват сериозни вибрационни проблеми. Когато използваме пластини, които имат стружкочупещо действие възможно е да решим тези проблеми.

Пластините с такива свойства имат геометрия, която позволява разделянето на широката стружка на малки сегменти. Като резултат се намаляват силите на рязане и консумираната мощност, вибрациите се стабилизират и термичните проблеми се преодоляват.

ИСКАР предлага широк избор на фрези с удължена работна част и различни свойства. Семейството на HELITANG T490 се отличава с двустранни, тангенциално закрепени пластини (Fig.1). Те имат 4 назъбени вълнообразни ръба, които осигуряват ефикасна обработка с разцепване/раздробяване/ на стружките. За оптимално чупене на стружкита се препоръчва монтиране на пластините в алтернативни конфигураци на ръбовете в съседните винтови канали на фрезата. Обаче, даже пластините да са монтирани произволно, инструмента ще продължи да фрезова ефективно.

Тангенциалното закрапване има две важни предимства. То позволява ефективно да се използва напречното сечение на пластината, за да устои на тежките натоварвания. Така също то осигурява якост и устойчивост на тялото на държача. Чрез комбинацията на стружкочупещото действие и горните предимства HELITANG T490 инструментите гарантират стабилно присъствие.

Семейството MILLSHRED P290 с удължена работна част пасват към повечето общоприети концепции с радиално закрепващи се пластини. При равни условия радиално закрепващите се могат да демонстрират по-малко якостни свойства, когато сравняваме с тангенциално закрепващите се, обаче при тях е възможно да се увеличи обема на улея за отвеждане на стружките, а с това и самото отвеждане. Главната отличителна разлика на това семейство е назъбения режещ ръб на пластините, който не само разцепва стружките, но и ги троши или сече (Fig.2). Не като повечето раздробяващи стружките пластини, които са налични сега, едностранните P290 пластини с два назъбени режещи ръба нямат специална инструкция за монтирането им на главите с удължена част MILLSHRED и просто се закрепват във всяко легло. Това опростява монтирането им и елиминира съответни грешки.

За да обобщим това кратко описание може би трябва да отбележим, че многообразието от инструменти с удължена работна част от различни типове и конфигурации и солидния потенциал в приложението им, когато се използват по интелигентен начин, логично разширява границите на възможностите във фрезоването!ИСКАР БЪЛГАРИЯ

Казанлък 6100, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G
тел.:0431/ 64361, 62557
факс:0431/ 62557
088/ 7626870


реклама

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

реклама

още в рубриката