Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVIII, брой 2, март-април 2016

Сензори и контролери за измерване на ниво и дебит

ЕЛСИ ООД доставя на българския пазар сензори и контролери за измерване на ниво, произвеждани от NIVELCO.
Продуктовата гама на NIVELCO обхваща сензори и сигнализатори за ниво за течности и насипни материали. Произвеждат се сензори, използващи различни физични принципи:
Поплавкови; Хидростатични; Капацитивни; Ултразвукови и радарни; Магнитострикционни; Вибрационни; Мембранни; С въртяща перка.
Контролерите на NIVELCO позволяват реализирането на системи за автоматично регулиране и управление на процеси.
Едно висoкоефективно приложение е измерването на дебит в открит канал. Методът за измерване на обем/ дебит в открит канал често се използва за измерване на количеството на отпадни води в пречиствателни станции и в други индустриални обекти. Дебитът се определя чрез безконтактно (чрез ултразвуков сензор) измерване на ниво и изчисляване на тази база количеството на течността, протичащо през канал с известна форма и размери. Сензорът е свързан с контролер, чрез който се конфигурира системата и се снемат данните за измереното количество. Данните могат да се снемат ръчно чрез отчитане на стойностите от дисплея на контролера и / или чрез връзка по сериен интерфейс RS485 с контролера или чрез “HART-USB” модем свързан към компютър.ЕЛСИ РУСЕ

Русе 7004, ул. Плиска 124
тел.:082/ 827350, 822046


реклама