Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVIII, брой 2, март-април 2016

Автоматична компактна инсталация за обратна осмоза PALLAS SMART

Съвършено чиста вода за вашия дом, офис или ресторант. Система за обратна осмоза на белгийската компания EURAQUA, с помпа на входа и сензор за теч, компактно монтирана в кутия. Отделя 99% от йоните, тежките метали, бактериите и вирусите от водата изцяло, чрез натурален процес, без химикали.

Към системата са включени:
- Напорна помпа;
- Автоматичен клапан на вход;
- Пресостат за високо и ниско налягане;
- Разширителен съд 7л. за акумулиране на пречистената вода;
- Присъединителни елементи и манометър.ХИДРО - ХИКС - БЪЛГАРИЯ

Пловдив 4004, ул. Коматевско шосе 168 Г
тел.:032/ 677394, 677395
факс:032/ 677395


реклама