Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVIII, брой 5, август-септември 2016

Нарастващото доверие на клиента в СИГМА България води до увеличение на продажбите и преуспяващ бизнес

Разговор с г-жа Славомира Савова, Управител на фирма Сигма България

Уважаема г-жо Савова, през тази година се навършват 20 години от основаването на фирма Сигма България ООД. Каква е Вашата равносметка за изминалия период?
На 20 годишен юбилей всеки би се замислил и направил равносметка. Ние - от Сигма България ООД също се питаме - много или малко са 20 години? Справихме ли се добре и какво ни предстои оттук нататък?

За нас тези изминали години са едновременно и много и малко. Много са проучванията и проектите, които сме реализирали и опитът, който сме натрупали. Много са партньорите и приятелите, които сме спечелили.

Но същевременно 20 години са в известен смисъл малък период с оглед значимостта на отрасъла, в който работим и бързото създаване на нови технологии.

Това, което ме вълнува, е в две посоки - да направим така, че бизнесът ни да се развива непрекъснато, независимо от силно конкурентната среда, и не по-малко важно е да изградим мотивиран екип, за който работата е и удоволствие. Доколкото сме успели в тези две посоки, може да се смята за постижение.

Добре направената равносметка за изминал период е и добра отправна точка за целеполагане на следващи проекти, замисли и труд. Бизнесът ни е много сериозен и трябва да почива на правила, на коректност и професионализъм.

Фирмите, които представяте постоянно предлагат различни иновации, следвайки динамиката на индустриалния сектор. В тази връзка, кои са последните новости?
Нашите европейски партньори са с многогодишен богат опит в разработване, конструиране и производство на помпени агрегати. Базирайки се на този опит и чрез провеждане на активна иновационна дейност създаваме и предлагаме високотехнологични продукти с гарантирани качества и сигурна дългогодишна експлоатация.

Основният фокус на нашето предлагане са помпите за битови и промишлени отпадъчни води и помпено оборудване за кораби, но също и специални помпи, произведени за решаване на проблемни сектори от бита и индустрията.

Помпеното оборудване, което предлагаме се отличава, от една страна, с висока надеждност, но също така и с техническите подобрения, като например: подсилени лагери, специално смазване, специални уплътнения.

Не на последно място са енергийно оптимизираните решения в помпената технология, които играят много важна роля за постигане на нарастващите изисквания на клиентите. Те са средство, чрез което клиентите ни получават надеждна работа на системите си, минимизирани експлоатационни разходи, енергийна ефективност, която се постига чрез вложените в продуктите съвременни иновационни решения. За пример бих посочила циркулационните помпи на IMP Pumps- Словения.

Сериите режещи помпи, дренажни помпи и помпи за фекални и отходни води на JUNG Pumpen - Германия и ZENIT - Италия са проектирани за изпомпване на отпадни води в разнообразни обществени, битови и промишлени приложения.

Кои са основните пренципи, които следвате, за да печелите и поддържате доверието на Вашите клиенти?
Да оправдаеш доверието на клиента е най-важно, най-отговорно и най-трудно. Изисква задълбочени технически познания и опит, който се придобива с годините, отдаденост и умение за разбиране и решаване на всеки един отделен проблем, същевременно ежедневна работа и комуникация с много и различни хора.

Освен постоянството и професионализма, има и други елементи, върху които се гради доверието. Това са честността и откритостта по отношение на това, което вършим и защо го вършим. Нашата търговска марка отразява чувствата на клиентите към компанията ни. Ако те ни се доверяват и знаят, че ще получат добър продукт или обслужване, цялостното им отношение към бизнеса ни ще бъде положително. Ако те от опит знаят, че ние и бизнесът, който представяме, проявяваме честно отношение, доверието им към нас непрекъснато ще се повишава. Ще нараства увереността им, че ще получат от нас точно тази стока или услуга, която очакват. Нарастващото доверие на клиента води до увеличение на продажбите и преуспяващ бизнес.СИГМА БЪЛГАРИЯ

Русе 7012, ул. Борисова 72
тел.:082/ 823107
факс:082/ 823107
088/ 8706650, 7716762, 9243693


реклама