Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVIII, брой 5, август-септември 2016

Целият свят е достъпен за българския бизнес през събитията на Мессе Франкфурт

Разговор с Ивайло Иванов, Управител на Интер Експо Център

Г-н Иванов, Интер Експо Център и Мессе Франкфурт обединиха сили в изложбения бизнес. Какво да очакаме от това партньорството?
От близо 20 години Мессе Франкфурт са представени на българския пазар, но миналата година решиха да сменят своето представителство и ние сме изключително поласкани за доверието, което ни гласуваха като ни избраха. Официално от месец април 2016г. Интер Експо Център е техният представител в България. Интересното от това партньорство е, че макар и различни по мащаби, ние имаме сходни предмети на дейност, което ни помага да навлезем в естеството на бизнеса, който разработват. В същото време, познавайки българския пазар и нуждите на българския бизнес, ние можем да намерим най-правилната и печелившата формула за всяка една фирма.

Мессе Франкфурт организира над 100 търговски изложения, 63 от които се осъществяват извън Германия и ние имаме възможност да заведем български фирми на всяко едно от тези изложения.

Моля разкажете пред читателите на Индустриални продукти и приложения как Интер Експо Център, като партньор на Мессе Франкфурт, ще помага на българския бизнес в намирането на нови пазари?
За нас е изключително важно да консултираме фирмите при избора на изложение и дестинация, които да отговарят на тяхната стратегия за развитие.

Макар и някои тематики да се повтарят, например Automechanika, която се провежда в повече от десет държави по света, ние знаем, че всеки пазар има своя специфика - на изложение в Куала Лумпур или в Мексико сити дадена фирма трябва да се представи различно, за да пожъне очакваните резултати.

Детайли като щандово оформление, рекламни материали, експонати и квалифициран персонал са изключително важни по време на участие в изложение и от тях до голяма степен зависят положителните резултати.

Базирайки се на натрупания ни опит в България и в чужбина, ние можем да помогнем на българските фирми в изработването на тези детайли, за да се представят по възможно най-добрия начин.

Другата посока, към която ще насочим усилията си за подпомагане на българския бизнес, е излизане извън рамките на Европейския съюз. През последните 10 години много фирми се фокусираха именно там, което крие редица рискове.

Факт е, че след като настъпи икономическата криза, фирми, които работят с Азия, Южна или Северна Америка много по-лесно преодоляха финансовите си проблеми. Затова считаме, че трябва да работим много по-активно с компании, които да посещават различните изложения на Мессе Франкфурт по света. Към момента дори има интересни примери на български участия в Токио, Шанхай, Куала Лумпур и Дубай.

Кои са най-интересните изложения и инициативи за българския пазар според Вас?
Сред най-познатите брандове е Automechanika, което е свързано с динамично развиващата се напоследък в България промишленост за производство на авточасти. Участващите фирми през последните години не са много, но за сметка на това посещението е със сериозни мащаби, за разлика от други изложения във Франкфурт.

Друго интересно за България изложение е Heimtextil във Франкфурт, което се провежда през м. януари и обхваща текстилната индустрия – тапицерии, дамаски, завеси и т.н. Там традиционно има големи български участия. През годините те са били подкрепяни на различни етапи от Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия. Така че това е едно добре познато за България изложение.

Изложението Beautyworld в сектора козметика също представлява интерес за българските компании. То се провежда в Япония, Близкия Изток и Дубай, като в Дубай има голямо българско участие на фирми от козметичната индустрия.

Интересно за нас беше да открием, че един нишов сегмент за България – музикалната индустрия също е представена във Франкфурт на Musikmesse. България има може би най-много изложители от всички други държави в Централна и Източна Европа. Оказа се, че фирми от района на Казанлък и Пловдив, които са производители на музикални инструменти, участват активно. Освен това тези фирми не са се задоволили само с германското изложение, а участват и в Шанхай, където се случва големият бизнес с Азия.

Не на последно място можем да кажем, че нараства българският интерес и към изложенията за отопление, вентилация и климатизация Light + Building и ISH, което се надяваме да продължи като тенденция.ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

София 1784,


реклама