Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XVIII, брой 5, август-септември 2016

Клиентите познават Делта Инструмент като надежден партньор

Разговор с г-н Станислав Михайлов, Управител на Делта Инструмент ООД

Делта Инструмент е познато име в областта на измерването, контрола и автоматизацията на технологични процеси. Кои са последните новости около фирмата?
Благодарение на всеотдайността и изключителния професионализъм на учредителите и досегашни собственици на фирмата, ние сме сред производствените лидери в областта на измерване, контрол и управление на технологични процеси. Освен това си партнираме и предлагаме продукти на водещи високотехнологични компании в областта на измерванията и системите за управление.

Фирмата ни е с утвърдени пазарни позиции сред повече от 3000 клиенти в България и повече от 20 други страни по света. Работим в един сплотен екип от професионалисти с идеи и желание за развитие.

Добрите резултати и осигурената приемственост ни мотивират да развиваме постигнатото и надграждаме с нови, високотехнологични датчици и системи. Желаем клиентите ни да припознават в нас надежден партньор, а не само формално звено в процеса на доставка.

Средствата за измерване и контрол са неизменна част от всеки индустриален проект за автоматизация. Какво е мястото на българския производител в този процес. Достатъчно оценени ли са българските производители?
Не са много българските производители на високотехнологични продукти. Липсва държавна политика за развитие на какъвто и да е бизнес или икономически отрасъл, пазарна икономика не се създаде, вече липсват и квалифицирани кадри.

И въпреки това ние и още няколко български фирми се развиваме успешно. Влагайки висок професионализъм, с цената на всеотдаен труд, ние развиваме своите идеи и разработки и произвеждаме и внедряваме наши изделия с много високо качество. Оценка за нас – 26 години история, с лидерски позиции на пазара и голям потенциал за развитие. Факт е, че сме утвърден доставчик на водещите български предприятия, а имаме и успешен износ за Румъния, Англия, Сърбия, Австралия и др. Изнасяме крайни изделия с наша търговска марка.

В много области по нищо не отстъпваме на водещи световни производители, но успешното развитие на нови технологии изисква и сериозни инвестиции в оборудване и квалифицирани кадри. Водеща е ролята на пазара. Голямо ограничение за нас е малкият ни пазар или по-скоро липсата на български пазар, както и очертаващата се криза с липсата на квалифицирани кадри.

В заключение какви са Вашите следващи стъпки в стремежа Ви за развитие?
Основните ни цели са свързани със запазване на водещата ни позиция по отношение на качество, надеждност и функционалност на произвежданите от нас устройства и все по-добрата ни интеграция сред големите международни компании в тази област. Стремим се към дълготрайно партньорство с множество инженерингови фирми у нас и в чужбина, разработваме продукти и по задание на клиента. Ще продължаваме да съчетаваме дългогодишния си опит в сферата на измерванията с непрекъснати проучвания и разработки в търсене на иновативни технологии, за да предложим гъвкави, актуални и надеждни решения за нуждите на всеки клиент.

Възнамеряваме да акцентираме повече върху комуникационните възможности на нашите устройства и създаването на комплексни софтуерни системи за мониторинг, управление и анализ на данни. Промишлеността се развива все по-бързо с внедряването на по-бързи, комплексни и комуникативни софтуерни платформи за мониторинг и контрол. Събирането, обработката и достъпността на огромни количества сензорни данни през интернет навлиза като стандарт в света на промишлеността. Така се предоставя централизиран мониторинг и контрол в реално време на множество напълно автоматизирани и географски разпръснати обекти. В допълнение, това създава възможности за по-мащабни статистически проучвания, анализи на данни и прогнозиране с цел по-информирано и обективно управление на производството. Светът на „интернет на нещата“ се развива бързо и ние възнамеряваме да сме в основата на технологичните обновления в тази индустрия.ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ

София 1616, кв.Бояна, ул.732 No.20
тел.:02/ 9746236, 9746237
факс:02/ 9746204


реклама