Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XIX, брой 7, октомври-ноември 2017

За нас няма тайни в сферата на акумулаторите

Разговор с Петър Муховски, маркетинг директор в Би Ар Ес Болканс АД

Г-н Муховски, представете накратко дейността на Би Ар Ес Болканс.
На практика в съвременния индустриален свят почти няма сектор, в който да не се използват някакъв вид акумулатори. В бюджетите на сериозните индустриални компании винаги присъства перо „акумулаторни батерии“ и обикновено сумите никак не са малки.

Ето защо преди 5 години стартирахме иновативен бизнес в сферата на акумулаторните батерии, който спестява над 50% - 60% от заложените разходи за батерии.

Би Ар Ес Болканс АД (BRS Balkans) е пионер в сферата „Реновиране на акумулаторни батерии“. Компанията притежава специален лиценз за територията на Балканите за иновативна, изцяло зелена технология, с която успяваме да възстановим батериите до нива на нови такива и сме в състояние да дадем допълнителна дългосрочна гаранция.

Бихте ли разказали по-подробно за технологията на реновиране, която предлагате на своите клиенти? В кои индустриални сектори намира приложение тя?
Използваната възможно най-съвременна технология за реновиране на оловно-киселинни акумулаторни батерии е изцяло еко-ориентирана, неизхвърляща никакви вредни отпадъци в околната среда по време на процеса по обработка и пряко редуцираща изхвърлянето на оловно-киселинни отпадъци в природата (старите акумулатори). В Европа вече голяма част от фирмите имат специални отдели, които съблюдават дори съпътстващите дейности на компанията да са екологично ориентирани. В България засега сме повече ценово-ориентирани, но с дейността си BRS Balkans отговаря на всички съвременни изисквания: конкурентна цена, гарантирано качество и зелено производство.

Направено от нас проучване показа, че в страната има фирми, които предлагат подобна услуга, но с краткотраен успех. Реновирането на индустриални батерии е приемливо за пазара и има своето търсене, но при качествено и дълготрайно решение.

Основния резултат от нашата технологията е, че след спада на капацитета на батерията, вместо тя да бъде изхвърлена или рециклирана за скрап, може да бъде „върната към живот“ (т.е. реновирана) и да работи още дълго. Реновирането, което ние предлагаме, позволява дадената допълнителна гаранция за батерия да достига 24 и повече месеца и всичко това на цена около 30% от стойността на нова батерия.

Тяговите батерии, които най-често биват подлагани на технологията, варират от (24V, 48V, 72V, 80V) и между 160Ah до над 1000Ah. На реновиране подлежат също и батерии тип AGM/VRLA (6V / 12V) от 65-80Ah нагоре. Колкото е по-мощна една батерия, толкова по-добре понася възстановителния процес.

Технологията е приложима за много широк кръг сектори - от най-малка фирма, разполагаща с електрическа повдигаща техника до големи логистични компании, вериги магазини, разполагащи с такъв тип складова техника, фирми, вносители на повдигаща техника, и такива, осигуряващи поддръжка (електрокари, палето-повдигащи колички, платформи и др.). Наши клиенти са и фирми в областта на строителната и минна механизация, телекомуникационните компании и оператори, както и компании, ползващи UPS оборудване, OРzS елементи, възобновяеми източници на енергия и др.

Освен реновирането като технология, компанията предлага ли и нови батерии?
Като компания, която е специализирана в сферата на акумулаторите – в случаите, когато една батерия не би могла да се реновира, предлагаме нова на клиентите си. Мнозина от нашите клиенти предпочитат да закупят от нас новите си батерии, разчитайки на отличен сервиз и изграденото в годините взаимно доверие.

BRS Balkans стана официален вносител за България на Полската марка тягови батерии „BATER“. Внимателно подбрахме за свой партньор компания с редица патенти в производството на качествени тягови батерии с дългосрочна гаранция. Пoртфолиото ни предлага пълна гама тягови елементи, батерии с 36 месеца гаранция и стационарни такива. Фирмата ни е вносител и на нови стартерни и AGM батерии, като по този начин затваряме кръга от всички видове услуги в сферата на акумулаторите.

В заключение какви са Вашите следващи стъпки в стремежа Ви за развитие?
Налагането ни на пазара изискваше време, за да се постигне и оцени ползата от тази технология и клиентите да се уверят, че реновираните от нас батерии работят дори и след допълнителния гаранционен срок от 24 месеца. След пет години постоянство резултатът е безспорен - налице са партньорства с различни компании от всички индустриални сфери. Планираме през 2018 г. увеличаване на видовете предлагани нови батерии, различни от оловно-киселинни, но затова ще съобщим, когато финализираме преговорите.БИ АР ЕС БОЛКАНС

София 1000, ул. Кукуш 1А
тел.:02/ 8203965, 8203496
088/ 7720533