Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XIX, брой 7, октомври-ноември 2017

Новите типове колички разширяват областта на приложение

От много години направляващите на Schneeberger – Monorail BM представляват важна част от производствената палета на фирмата. Сега с помощта на ново разработените колички с рециркулация на сачмите – BM с особено ниското и късо изпълнение на практика почти

Гамата Monorail BM разширена с новите типове колички

Здравите и евтини Monorail BM с рециркулация на сачмите са се наложили от дълго време като надеждни елементи във всички области на промишлеността. Многократно те са прилагани в медицинската техника, полупроводниковата индустрия, автоматизацията на дейностите при работа във лабораториите, измервателната техника, роботостроенето и автоматизацията, при оптическата промишленост и естествено при производството на металорежещи машини.

За да отговори на новите потребности, Schneeberger разви нови видове колички, които са продължение на добре познатите варианти „стандарт”, респективно „компакт”. Те са по-къси и / или по-ниски и не отговарят непременно на стандарта ISO. В замяна на това те разкриват нови области на приложение – например дърво- и металообработването, рязането с водна струя и лазерното рязане.

Също така и новите модели на направляващите Monorail BM се характеризират с типичните им силни страни. Те са ефективно защитени срещу проникване на замърсявания посредством надлъжни и челни чистачи. Също така те допринасят за минимиране на загубите на мазилното вещество. Това води до удължаване на живота при минимална поддръжка. Благодарение на оптимизирани участъци в зоната на обръщане на сачмите, при Monorail BM са постигнати превъзходни показатели на движение, характеризиращи се със съвършено спокойствие на движението, минимални пулсации, ниски стойности на триенето и високи скорости на преместване.

Индуктивно или обемно закалените направляващи с трапецовидно напречно сечение се произвеждат с дължина до 3000 mm (дължина на единичната шина) при BM 15, а при размерите 20, 25, 30, 35 и 45 mm дължината на всяка шина може да достигне до 6000 mm. По-дългите ходове се реализират с последователно снаждане на няколко единични шини. Благодарение на голямата дължина на отделните шини се постига малък брой на местата на снаждане, което води до сигурен монтаж и големи точности.

За особено прецизни движения се използват Monorail BM с интегрирани измервателни системи AMSA, AMSABS и AMSD. Освен това могат да бъдат използвани системите Monorail BZ, осигуряващи предимствата на интегрираните назъбени рейки. На разположение е и една широка гама от хармоники, за защитата на направляващите, допълнителни чистачи, системи за мазане и много други.

Schneeberger по света
Основаната през 1923 година фирма SCHNEEBERGER днес е синоним за иновации в областта на линейната технология. Към продуктовия и производствен спектър се отнасят линейни направляващи и направляващи с рециркулация на търкалящите тела, а също така и измервателни системи, зъбни гребени, линейни маси, позициониращи системи и отливки от полимербетон. По целия свят предприятието обслужва реномирани производители от различни браншове – от металорежещи машини през изделия за соларната и електрическата промишленост до медицинска техника. Дъщерни дружества и представителства на Schneeberger се намират във всички важни промишлени държави, като по този начин се осигурява оптимално обслужване и пряк контакт с клиента.АТЛАС ТЕХНИК

София 1612,
тел.:02/ 8597681
факс:02/ 8597681
088/ 5232595
089/ 7981669