Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XIX, брой 7, октомври-ноември 2017

Ритал - системата

Световният производител Ритал, признат с опита си в производството на индустриални табла и шкафове, телекомуникационни ракове, климатизатори и аксесоари, съветва клиентите си да се възползват от преимуществата, които дава една цялостна система от един производител. Целта на компанията е да осигури всичко необходимо от началото на планирането до един завършен проект, както в индустриалната, така и в комуникационната сфера. Чрез един интелигентен синтез на продукти в областта на механиката; инженерингови решения; електро разпределение; електрозахранване; климатизация; сигурност, мониторинг и отдалечено управление и сервиз, клиентите получават цялостни решения от един източник.

Продуктови решения в областта на механиката
В основата на архитектурата стои осемкратно сгънатия TS 8 профил проектиран като модулна универсална платформа, приложима еднакво добре както за индустрията, така и за ИТ сферата. По този начин потребителите могат винаги да се базират на една единна платформа и на един богат набор от аксесоари. Така се получава търсената ефективност - висока степен на гъвкавост, бърза инсталация, висока надеждност и качество.

В областта на инженеринговите решения
Фирма Ритал осигурява софтуер, който предоставя огромен потенциал за икономии и улеснява инженеринговото проектиране. Чрез RiCAD 3D, Power Engineering и RiTherm усилията, необходими за планирането, проектирането и климатизацията могат да бъдат значително намалени и експортирани в CAD.

Електро разпределение
Чрез новата Flat PLS, Ритал разшири своята гама от Ri4Power изпитани електроразпределителни системи за ниско напрежение, разработена да поддържа апаратура до 5500A. Тази иновация освен, че има възможност да поддържа по-висок ампераж, впечатлява както, чрез своето високо ниво на гъвкавост и лесна инсталация, така и с нейната ефективна защита срещу случаен контакт, който да доведе до късо съединение.

Електрозахранване
Решения в областта на електрозахранването чрез високо-производително непрекъсваемо захранване (UPS) могат да се редуцират разходите за резервирана електроенергия. Подобрения на ефективността само от един или два процента намалява разходите със сума, колкото 30% от сумата на разходите за отделяна топлина. По този начин, UPS -те на Ритал могат да доведат до спестяване на значителни средства през експлоатационният си живот, поради високата им ефективност - до 95%. Благодарение на безопасна “swap" опция за монтаж, модулните UPS системи (в съответствие с VFI-SS 111) могат да се поддържат и ремонтират, докато системата функционира , това намалява разходите за обслужване, като същевременно увеличава нивото на достъпност. В допълнение, модулният дизайн избягва закупуването на скъпо струващи мощности, които няма да се използват в момента.

Климатизацията
Без съмнение това е един от най-съществените елементи, тъй като само в него са възможни икономии до 75%, чрез интелигентно комбиниране на охладителни решения. Съвременните тенденции на компактност на сървърните и комуникационни системи предполагат концентриране на голям брой активни устройства в единица обем. Това неизбежно води до необходимостта от отвеждането на огромно количество топлина, тъй като високата външна температура затруднява нормалната работа на климатичната инсталация. Ритал предлага за комуникационни шкафове ефикасно решение, чрез Liquid Cooling Package или LCP, която представлява отделен охлаждащ шкаф на принципа вода/въздух позволяващ охлаждане до 30 kW на рак с един модул и до 55 kW с два модула на рак - ефикасно и надежно решение, което също чрез модулната си концепция е с редундантност n+1. За индустриални приложения е подходяща новата серия климатични решения, при които енергийните разходи и емисиите на въглероден двуокис падат с до 75%, благодарение на интегрираните компоненти за контрол на скоростта и технологията с вградена термотръба Heat pipe. Комбинацията от последна генерация компресор и вентилатори, дава оптимално разпределяне между топлообменните компоненти и охлаждащия агент, което осъществява така същественото спестяване на електроенергия. В допълнение системите, осигуряват постоянна температура, ефикасност при минимални разходи за поддръжка.

Сигурност, мониторинг и отдалечено управление
Сигурност, мониторинг и отдалечено управление се осигурява от система за отдалечено управление и наблюдение CMC-ТС. Чрез комбинирането на устройства, датчици и KVM switch се осигурява възможността от дистанционно следене контрол на достъпа и управление на системите и параметрите, свързани с нормалната работа на устройствата. Има възможност да алармира и чрез изпращане на автоматични текстови съобщения “СМС” на предварително зададени номера на произволен мобилен оператор в България.

Сервиз
Последният важен модул на цялата система за постигане на безотказна работа. С новата си структура в България фирма Ритал цели да повиши качеството на обслужване и сервизна дейност на своите клиенти. В обширно портфолио от услуги, предлагани под надслов "Ритал - системата" осигурява възможност не само по-бързо планиране и реализация, но също и по-ефективното функциониране на оборудването. Допълнителните ползи започват с качеството на продукта, и се разпростира във всички етапи: от процеса на планиране, въвеждане в експлоатация до поддръжка и сервиз. Ритал подкрепя своите клиенти, не на последно място, чрез дистрибуция на продуктите си в над 60 страни с повече от 250 глобални партньора и над 1000 сервизни техници.РИТАЛ

София 1592, бул. Искърско шосе 7, Търговски комплекс Европа, сгр.7, ет.2
тел.:02/ 4390550, 4390055, 4390056
факс:02/ 4390659