Индустриални Продукти и Приложениягодина XX, брой 1, февруари-март 2018

MULTIVAC X-line получи международна златна награда FoodTec за 2018

Волфертшвенден, Германия, 18 януари 2018 г. – X-line – новото поколение термоформовъчна опаковъчна машина получи меж-дународна златна награда FoodTec за 2018. Тя поставя нови стан-дарти на пазара благодарение на гамата иновативни технологии, с които разполага. Като резултат от своята дигитализация, из-черпателна сензорна система и работа в мрежа с MULTIVAC Cloud, X-line създава ново измерение, когато става въпрос за на-деждността, качеството и производителността на опаковките.

Немската Селскостопанска Асоциация, заедно със своите търговски партньори, връчва международната наградата на FoodTec за нова-торски разработки в областта на иновациите, устойчивостта и ефек-тивността в сектора на хранителните технологии. Журито, състоящо се от международни експерти от света на науката и изследванията, отговаря за избора на най-прогресивните концепции. Известната технологична награда се дава на тригодишен цикъл под формата на златни и сребърни медали от Немската Селскостопанска Асоциация в сътрудничество с индустрията и медийни партньори на Anuga FoodTec в Кьолн.

X-line, на която е присъден златен медал, има ниво на контрол на сензора, което никога не е постигано преди, като Multi Sensor Con-trol обхваща всички важни части от процеса. Използвайки затво-рени управляващи вериги, сензорната система непрекъснато обх-ваща широк спектър от стойности на процеса, като например при формоване, евакуация и лепене. Дори формоването и лепенето са интегрирани в управлението на сензорите чрез електронни сен-зорни модули. Всички етапи на процеса се координират с оптималното ниво, а несъответствията, свързани с продукта и сис-темата, автоматично се компенсират възможно най-много, а дори и грешните настройки на операторите се откриват и отразяват неза-висимо. Благодарение на това, X-line работи постоянно на опти-мална мощност.

MULTIVAC Pack Pilot позволява машината да се настройва за оптимално ниво, като се използва поддръжка от машинното управление. Когато се създават нови рецепти, машината настройва параметрите си до оптималната работна точка, като използва зададените данни и характеристиките на избраната опаковка, продукт и опаковъчен материал. Това означава, че машината може да се използва от оператор без специални познания. Pack Pilot има достъп до всеобхватни експертни познания, които се ползват от повече от 1000 нови решения за опаковки годишно. X-line произвежда опаковки с максимална надеждност, постоянно качество и много висока производителност без загуба на продукция при стартиране на машината.

Новото поколение инструменти, наречени X-Tools, гарантират най-ниските оперативни разходи на пазара. X-tools имат широка гама от нововъведения в дизайна, сензорната система и функциите. Те дават възможност за кратко време за евакуация. Като опция X-Tools могат да бъдат проектирани с по-тясна отпадъчна лента фолио. Това означава, че отпадъка фолио може да бъде намален с до 30%. Всички елементи разполагат с кодове и могат да бъдат идентифицирани от термоформовъчната опаковъчна машина. Когато инструментът е инсталиран правилно, машината автоматично се настройва, което гарантира оптимално управление на процеса. Това означава, че на-деждността на процесите е увеличена, особено при машини с чести промени в формата.

И не на последно място X-Line е оборудван с иновативна оперативна концепция. Интуитивният потребителски интерфейс HMI 3 Multi-Touch е с висока разделителна способност и е еквивалентен на оперативната логика на днешните мобилни устройства. Тя позволява на операционните процеси да бъдат още по-лесни и надеждни. Това включва различни права за достъп и оперативни езици. Потребителският вход е безконтактен чрез RFID чип карти. Всички параметри на машината се показват на една страница на екран.

За MULTIVAC
MULTIVAC е един от най-големите световни доставчици на опаковъчни решения. Kомпанията е световен лидер на пазара на терморформовъчни опаковъчни ма-шини и произвежда широка гама от трейсийлъри, камерни вакуум - машини, ка-мерни конвейерни машини, етикетиращи устройства, системи за контрол, реше-ния за автоматизация и цялостни производствени линии. В групата MULTIVAC ра-ботят 5200 служители в цял свят, а 1900 от тях са базирани в централата в гр. Волфертшвенден, Германия. Организацията е представена на всеки континент, благодарение на мрежата от над 80 дъщерни дружества. Над 1000 консултанти и техници по света са на разположение на клиентите със своите знания и опит, за да гарантират, че всички инсталирани машини MULTIVAC функционират пълно-ценно и безотказно.

За „МУЛТИВАК България“ ЕООД:
"МУЛТИВАК България" ЕООД е 100% дъщерно дружество на Мултивак Експорт АГ регистрирано в България през септември 2008 година.

"МУЛТИВАК България" ЕООД предлага цялата гама опаковъчни решения, етике-тиращи машини и модули, метал- детектори и рентгени, автоматизирани модули за опаковъчни линии на MULTIVAC Group. Kлиентите ни имат възможността да получат и най-висококачествените опаковъчни консумативи: фолио, тарелки, ва-куум и термо-свиваеми пликове и пр. "МУЛТИВАК България" ЕООД предлага на своите клиенти техническо и бизнес консултиране, оригинални висококачест-вени резервни части и консумативи, гаранционен и следпродажбен сервиз на най-високо ниво.МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ

София 1715, жк Младост 4, ул. Околовръстен път 251

Божурище 2227
Индустриална Зона-Божурище, ул. 12-та
тел.:02/ 9885500, 9885588
факс:02/ 9885588