Индустриални Продукти и Приложениягодина XX, брой 1, февруари-март 2018

Пропорционални вентили тип VPCF, регулиращи потока

Подходящи за работа с инертни газове и за контрол на скоростта и дебита на въздушни потоци при работа с боя.
Характеристики - кратки времена за реакция; висока точност; дълъг експлоатационен период, дори и при тежки условия на работа;
IP65 и ATEX сертификация, PWIS-free; компактни, леки и устойчиви; лесни за почистване; удобни за монтаж.ФЕСТО

София 1592, бул. Христофор Колумб 9
тел.:02/ 9600727, 9600712
факс:02/ 9600723, 9600713