Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XX, брой 7, октомври-ноември 2018

Продукти и идеи за технологиите на бъдещето от KABELSCHLEPP®

Разговор с инж. Александър Попов, Управител на Атлас Техник

Уважаеми г-н Попов, фирма Атлас Техник предлага иновативни решения осигуряващи високо качество и ефективност. Бихте ли представили накратко KABELSCHLEPP, чийто дългогодишен партньор е Атлас Техник?
KABELSCHLEPP® е първият производител в света на широко разпространените днес кабеловодещи вериги. И досега понятието “кабелшлеп” се прилага за тези изделия, независимо от производителя.

Първоначално кабеловодещите вериги са били изработени от стомана или неръждаема стомана, а през 1967г. се появяват и първите кабеловодещи вериги от полимерен материал. Днес продуктовият спектър се допълва и от т.н. “хибридни вериги”, при които полимерни и метални елементи са съчетани оптимално. Професионалният преглед на програмата на TSUBAKI KABELSCHLEPP показва ясната и последователна стратегия при създаването и производството на една модулна гама кабеловодещи вериги, даваща възможност да се задоволят изцяло и най-претенциозните случаи на приложение. По подобен начин е подходено и към разработването на кабелите за работа в кабеловодещи вериги - фамилията TRAXLINE®. Тези кабели задоволяват на практика всички потребности. В редица случаи се доставят и системи TOTALTRAX®, включващи готови за монтаж кабеловодещи вериги с положени кабели и монтирани куплунги, изработени съвместно с клиента и в зависимост от неговите конкретни нужди.

Освен кабеловодещите вериги, TSUBAKI KABELSCHLEPP произвежда и доставя още телескопични защити, спирални защити за ходови винтове, чистачи на направляващите, транспарантни защити, защити на работната зона, защитни престилки, пластинкови и лентови транспортьори.

Бихте ли разказали за специфичните приложения на предлаганите продукти и системи от KABELSCHLEPP®?
Фирма KABELSCHLEPP® е специалистът при стандартните и комплексните задачи, притежава огромен опит в стотици браншове, като например автомобилната промишленост, роботиката и металорежещите машини. Дали ще се спрете на кабеловодещи вериги, кабели, годни за работа с тях, транспортьори и продукти за защита на направляващите от KABELSCHLEPP® клиентите могат да са сигурни в тяхната ефективност, тъй като компанията постоянно оптимизира тяхното приложение.

Дали полимерни кабеловодещи вериги, стоманени или хибридни - при KABELSCHLEPP® условията на работа определят избора на материала. След точната преценка на приложението се извършва и препоръката за избор на материала, при който натоварването, износването и продължителността на работа се подбират оптимално. При това изборът на материал е от второстепенно значение. Така можете да подберете от голямото многообразие това решение, което е най-подходящо - от стандартна ширина, до ширина, варираща през стъпка от един милиметър.

Кабелите, подходящи за работа в кабеловодещи вериги TRAXLINE® са специално конструирани за тази цел. Надеждни, здрави и с голяма износоустойчивост, те се наложиха в практиката. Кабелите TRAXLINE® са синоним на компетентни консултации и обслужване на място в световен мащаб.

Готови за приложение конфекционирани кабеловодещи системи на KABELSCHLEPP® се наложиха при единичните бройки чак до серийното производство. Предимствата на TOTALTRAX® са явни - един единствен партньор, единен номер за поръчка, доставка „just in time“ за вашето производство, възможно кратки времена на престои благодарение на „Plug & Play” монтажа.

Системите KABELTRAX® в автомобилния сектор са с най-високи изисквания към сигурността и качеството, към което се прибавя и оптимално използване на съществуващите пространства. Като дългогодишен партньор на автомобилната индустрия от KABELSCHLEPP® познават нейните изисквания, поради което системите KABELTRAX® са съобразени точно с това: те изискват малки пространства, леки са и въпреки това имат дълъг живот!

При транспортьорите на KABELSCHLEPP® е заложен повече от 50 години опит. Изключителната надеждност на продуктите се гарантира от последователното развитие на продуктите и пригаждането им в съответствие на последните технологични изисквания.

Перфектната защита на направляващите при металорежещите машини - за всеки вид направляващи KABELSCHLEPP® предлага подходящото решение. Тези системи притежават голяма надеждност и се отличават с дълъг живот и иновативни технически решения.

„Непробиваеми“ защити на работната зона - големите честоти на въртене, високите скорости на рязане, охлаждащата течност и стружките, отделящи се при работа с металорежещите машини създават една опасна среда за човека. Поради това всички те се защитават от почти „непробиваеми“ защити на работната зона.

В заключение искам да кажа, че нашите клиенти могат да разчитат на нас както винаги, тъй като ръководен принцип за нас е „От по-добрите - най-доброто“!АТЛАС ТЕХНИК

София 1612,
тел.:02/ 8597681
факс:02/ 8597681
088/ 5232595
089/ 7981669