Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XX, брой 7, октомври-ноември 2018

NSK откри центрове за обучение и анонсира нова програма от курсове

NSK обяви нова програма за обучение, предназначена да помогне на потребителите на лагери да научат начини за увеличаване надеждността и рентабилността на машините, като подобрят уменията и знанията си в тази важна технологична област. NSK откри едновременно първите два специализирани центъра, в които ще се провеждат обучителните курсове, като се предлага и възможност за обучение със същото съдържание на място при потребителите, ако такива са предпочитанията на клиента.

Една от учебните зали на NSK, оборудвана със специално разработен стенд за демонстрации на живо. Новата програма включва широко разнообразие от добре доказани тематични курсове, които се фокусират върху основната необходимост от обучение на специалисти, които работят в областта на специфицирането, приложението и поддръжката на лагери. Откриването на двата специализирани центъра за обучение на съществуващи и потенциални клиенти на NSK е израз на политиката на компанията за обучение на квалифицирани специалисти. Двата центъра, разположени в заводите на NSK в Гианкур, Франция, и Тилбург, Холандия, предлагат комбинация от теоретично и практическо обучение за монтаж и демонтаж на лагери, използвайки инструменти за поддръжка от портфолиото на NSK. Всеки център разполага с най-новите инструменти AIP + и специално конструиран стенд за демонстриране на най-добрите практики за монтаж и демонтаж на лагери.Темата на един от курсовете, които се предлагат, е «Въведение в лагерите» с полудневна програма, осигуряваща базова информация за функциите на лагерите, вида на предлаганите в момента на пазара лагери и използваната номенклатура, както и типичните им приложения. Друг полудневен курс е «Лагерни технологии за напреднали», който се фокусира върху отделните елементи на конструкцията и характеристиките на лагерите, включително и влиянието върху производителността им при различни режими.Всички обучения на NSK дават реална възможност на участниците да усъвършенстват и да актуализират своите съществуващи знания и практически умения по отношение на лагерите и свързаните с тях приложения. Лекторите на компанията са работещи инженери с богат технически опит и разбиране на специфичните нужди на сектора, като по този начин е гарантирано, че обучаващите се ще получат най-доброто обучение за разгръщане на своя потенциал.В крайна сметка, цялата обучителна програма на NSK е предназначена да отговори на индивидуалните изисквания на техническите и търговските служители за получаване на необходимата информация в областта на лагерните технологии. Новите обучителни курсове са предшествани от повече от един век експертен опит и практика в лагерните технологии, което е гаранция, че целите на обучението ще бъдат изпълнени във всеки отделен случай.NSK Polska Sp. z o.o.

Warsaw Branch
Ul. Migdałowa 4/73
02-796 Warszawa
Агнешка Навроцка
Tel.: +48 22 6451525
Fax: +48 22 6451529