Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XX, брой 7, октомври-ноември 2018

WAGO България и СИВИКО представиха иновативни решения за повишаване на производителността

Семинар на тема „Industry 4.0 – решения за повишаване на производителността” събра над 50 участника в хотел Теодора Палас в гр. Русе. Събитието е съвместна инициатива на ТП ВАГО Контакттехник и Сивико ООД и Лийн Институт България.. Основните акценти на семинара бяха: концепцията Lean manufacturing, системите за индустриален контрол и управление Ignition SCADA и MES (Manufacturing execution systems), платформите за енергиен мониторинг и енергиен мениджмънт, IIoT и индустриалните комуникационни мрежи.

Присъстващите на събитието имаха възможност да се запознаят с една от най-мощните и иновативни платформи за разработка на най-различни индустриални приложения – Ignition, и със системите за енергиен мониторинг, базирани на WAGO и Ignition решенията. Беше представена и тема, посветена на индустриалния интернет на нещата (IIoT) и възможностите за изграждане на комуникационни мрежи с WAGO от съвсем ново ниво по най съвременните индустриални стандарти.

От WAGO Kontakttechnik & Co KD, представиха последното поколение контролери от сериите PFC 100 и PFC200, които получават безплатно възможност за свързаност към “облачни сървъри” с последния ъпгрейд до фърмуер 11 (fw11). Технологичните новости при тях и възможностите им за комуникацията чрез MQTT и OPC/UA протоколи с Ignition. Практическата част на презентацията показа как WAGO контролерите могат да отворят вратите към Индустрия 4.0 на дори вече съществуващи стари системи без интегрирана такава възможност.

Беше засегната и най належащата и развиваща се тема в последно време, а именно обследването на енергийните процеси и разходи в производството. Бяха показани работещи приложения според ISO 50001 изградени с WAGO енергийни модули и Ignition любезно предоставени от клиенти на WAGO и SIVIKO.ВАГО БЪЛГАРИЯ

София 1330, Бизнес център Сердика, Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е, Сграда 1, ет. 4, офис 417