Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XX, брой 7, октомври-ноември 2018

Електрически стоп-цилиндър тип EFSD

Намаляване на товара: електрически стоп - цилиндър - лесен за монтаж!

Електрическият стоп-цилиндър може да се свърже директно към PLC без необходимост от допълнителен контролер. Захранването, комуникационните и логически функции са интегрирани в устройството. Това улеснява потребителя, тъй като за монтажа и пуска са необходими четири операции - два монтажни винта и две електрически връзки.ФЕСТО

София 1592, бул. Христофор Колумб 9
тел.:02/ 9600727, 9600712
факс:02/ 9600723, 9600713