Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XX, брой 7, октомври-ноември 2018

Надеждна и мащабируема защита на захранването

Новата гама UPS Galaxy VX на Шнайдер Електрик е предназначена за изграждане на скалируема и надеждна защита на центрове за данни и индустриални обекти.

Възможни решения - от 500kW до 4000kW, със стъпка 500kW.

Galaxy VX е напълно управляем чрез софтуера за наблюдение на центрове за данни StruxureWare™.НЕУРОТЕХ

София 1766, ул. Рачо Петков Казанджията 4
тел.:02/ 4217198
факс:02/ 4217199
088/ 2405860, 5181765