Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XX, брой 7, октомври-ноември 2018

WAGO редова клема за сензори

WAGO представи нова редова клема за сензори. Най-характерното при нея е двойната шинна система, позволяваща ни само посредством мостове да свързваме двата захранващи потенциала и да ги размножим според нуждите ни без ограничения. Сигналните нива са електрически изолирани от захранващите. Оцветяването на гнездата за окабеляване способства за правилното подвързване и елиминира вероятността за грешки.ВАГО КОНТАКТТЕХНИК

София 1330,