Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година XX, брой 7, октомври-ноември 2018

WAGO редова клема за сензори

WAGO представи нова редова клема за сензори. Най-характерното при нея е двойната шинна система, позволяваща ни само посредством мостове да свързваме двата захранващи потенциала и да ги размножим според нуждите ни без ограничения. Сигналните нива са електрически изолирани от захранващите. Оцветяването на гнездата за окабеляване способства за правилното подвързване и елиминира вероятността за грешки.ВАГО БЪЛГАРИЯ

София 1330, Бизнес център Сердика, Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е, Сграда 1, ет. 4, офис 417