Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 1, февруари-март 2019

Мониторинг на оборудване и системи

Технически характеристики включват:
- мониторинг на аналогови и дискретни параметри
- достъп до данните в реално време през интернет от всякакви устройства
- архив
- статистически данни - ОЕЕ, средни, максимални стойности,
- комуникация с външни устройства;
- множество протоколи и интерфейси - Modbus, FTP, Telnet, SCP, RS485, RS232, Ethernet.

Някои приложения са мониторинг на производствени линии:
- дискретни и непрекъснати процеси
- контрол на производството
- производителност
- режими на работа на съоръженията
- престои, аварии
- мониторинг работата на сградна автоматизация - електрозахранване, отопление, климатизация, вентилация, асансьори и други, събиране на данни за състоянието на съоръжения и индустриално оборудване, измерване и запазване на данни за скорост, температура, ниво, налягане, маса, вибрации и други.

Визуализацията е във вид на графики, таблици, диаграми.ЕЛСИ РУСЕ

Русе 7004, ул. Плиска 124
тел.:082/ 827350, 822046