Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 1, февруари-март 2019

Хирметизираща бъркалака HYDROMIX на MYXEL Agitators

HYDROMIXе вградена бъркалка, която е идеално пригодена за течност + течност или течност + смесване на добавки, при атмосферно налягане и при стайна температура.

HYDROMIX се използва изключително за физико-химично третиране в инсталации за производство на питейна вода (коагулация) и за смесване на утайки и третиране в пречиствателни станции за отпадъчни води. Използва се и в процесите на пречистване на промишлени отпадъчни води и за обезсоляване на морска вода. Много други индустрии като химическа, преработка на захар, производство на хартия, производство на бои и козметика използват HYDROMIX за прости операции за смесване или за съхранение.АСТЕЛ

София 1612, ул. Ворино 15
тел.:02/ 9587885, 9587886, 9587889
факс:02/ 9587890