Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 1, февруари-март 2019

INA лагери и лагерни комплекти със затегателни елементи X-life

INA лагерите и лагерните комплекти със затегателни елементи X-life постигат до 15% по-дълъг живот при еднакво натоварване. Други предимства: намален шум при работа, по-висока енергийна ефективност, по-дълъг живот на греста, около 3 пъти повишена корозионна защита, по-дълги интервали за обслужване, намалени разходи за поддръжка.ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ

София 1000, бул. Дондуков 62А
тел.:02/ 9463900
факс:02/ 9463886