Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 2, март-април 2019

КАСТИВА предлага решения за автоматизация, които следват най-добрите практики

Разговор с г-жа Катя Кирова, Управител на фирма КАСТИВА

Г-жо Кирова, вече 17 години КАСТИВА е име за професионализъм и коректен партньор в областта на модерните технически средства за автоматизация и професионалните инженерингови решения. На какво се дължи тази висока оценка според Вас?
Преди 17 години пред основателите на КАСТИВА стоеше огромно предизвикателство – нов хоризонт и неизвестен път към него. Още в началото бяхме твърдо решени да следваме основното кредо – да бъдем за клиентите в българската индустрия надежден, търсен и дългосрочен партньор за автоматизация. Заложихме не само на опита, но и на новаторската стратегия. Във фокуса на всичко, което правим са нашите клиенти, тяхната ефективност и конкурентност. Работим с едни от най-добрите фирми-производители на техника за автоматизация. Предлагаме и използваме техните иновации, стремим се да реализираме модерни решения с дългосрочна икономическа перспектива за потребителя, улеснена поддръжка, унифицирани компоненти и възможности за развиване на концепцията в бъдеще. Ние от мениджърския състав на КАСТИВА често се изкушаваме да следваме визионерството на нашите чуждестранни партньори и да предлагаме решения за автоматизация, които следват най-добрите практики. Единствената ни мотивация е българските индустриални фирми да бъдат на високо технологично ниво. И когато клиентите ни в България са сред най-добрите в света в своята област ние споделяме тази гордост!

Какво според Вас е в основата на успеха?
Успехът е резултат от екипна работа. Сякаш тези седемнадесет години изминаха бързо, но те бяха изпълнени с много труд, с постоянен поглед в бъдещето и изучаване на новости, с удовлетворение и понякога, макар и рядко с разочарования. Не ни подминаха кризисните периоди в бранша и икономиката като цяло. Но аз съм убедена, че именно в такива ситуации е важно как ще се преодолеят изпитанията. Стараем се да не правим компромиси с качеството на нашата работа и репутацията на нашите клиенти. Следвахме последователно нашето верую за коректност и партньорство, за морал във всички наши начинания и уважение към социалните ценности. Едно от доказателствата за успех е фактът, че след приключили проекти клиентите отново се обръщат към нас с доверие. Екипът на КАСТИВА е изграден от опитни специалисти. Залагаме много и на младите колеги, на тяхната иновативност и енергия. Но успехът не е постоянна величина, изисква се постоянство, самокритичност и обективен анализ на постигнатото.

Кои са основните акценти в дейността на фирмата днес?
Основните направления на фирмената структура са пласмент на технически средства за автоматизация и инженерингови проекти. КАСТИВА е официален партньор и представител за България на водещи световни производители, чиито продукти представяме на българския пазар: компоненти и системи за автоматизация, индустриални компютри, контролно-измервателни прибори, регулираща арматура, вакуумпомпи и системи. Горди сме, че списъкът от референтни проекти за изминалите години е красноречив - нашите основни клиенти са едни от най-големите представители на българската индустрия като Елаците Мед, Булмаркет, Актавис, Асарел Медет и др. Нашият инженерингов отдел има сериозен опит и потенциал при изпълнение на комплексни решения и при внедряване и пуск без спиране на производствения цикъл. КАСТИВА е сертифицирана по ISO9001, което също е гаранция за високото качество на процесите и на нашия инженерен продукт. Ние предлагаме комплексни проекти за автоматизация на машини и технологични процеси – от проектиране, доставка на технически средства, изработка на PLC-табла, приложен софтуер до внедряване, обучение и документация. В продължение на около 15 години КАСТИВА изгради сериозен опит в спецификата на фармацевтичната индустрия. Строгите световни стандарти и изискванията към решенията на автоматизационните задачи във фармацията предполагат стриктно изпълнение и документиране на всяка фаза от процеса. Много често се налага внедряването на приложния софтуер да се извършва за минимално ограничено време, което предполага гарантирана подготовка и професионализъм. Изпълняваме и проекти във фармацията в страни от Европейския съюз като партньор за автоматизация за световен машинопроизводител.

Бихте ли споделили за успешно реализираните ключови проекти през 2018?
Ще споделя с Вас, че 2018 година е най-успешната в историята на фирмата до сега като продажби и нови клиенти. Успешно приключи и един голям проект за модернизиране на информационно - управляващата система на процес „Смилане“ в Елаците Мед и оптимизация на технологичните параметри, както и намаляване на специфичния разход на електроенергия за тон преработена руда. Проектът бе реализиран на два етапа. Задачата беше комплексна като всеки етап включваше проучване, проектиране и изработка на PLC табла, приложен софтуер, монтажни дейности, внедряване и пуск в експлоатация. Надявам се и през 2019 година да срещнем нови предизвикателства, да се справим добре и изградим нови партньорства, но най-вече да бъдем здрави и креативни.КАСТИВА

София 1612, ул. Ами Буе 72, ет. 4, офис 16
тел.:02/ 9504433, 9504430
факс:02/ 9515980

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

рекламаоще в рубриката