Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 2, март-април 2019

През последните две години бележим възходящо развитие както в производството, така и в износа

Разговор с г-н Георги Гановски, Изпълнителен директор на Кремио ЕАД

Кремио EАД е един от големите производители на хранителни продукти в България. Бихте ли представили накратко историята на компанията, нейната дейност и продуктова гама?
Компанията е основана през март 2001г. със седалище в София и от началото на съществуването си до днес тя няколко пъти е променяла собствеността и името си. При основаването й през 2001г. дяловите акции на предприятието са разделени между немската фирма Meggle и ливанската MJ Pack, като съотношението е 50:50, а по-късно, през 2007г. MJ Pack придобива 100% от собствеността и тогава преименува и ре-брандира марката в My Day. Година по-късно My Day става става част от световната група на Codap, когато италианската компания Co.Da.P Cola Diary Products Spa придобива 60% от дяловите акции.

През 2009г. My Day официално променя името си в CODAP, тъй като Co.Da.P Cola Diary Products Spa вече притежава 100% от собствеността. През 2015г. два големи инвестиционни фонда придобиват компанията и я преименуват в Cremio JSC (Кремио АД).

От 2017г. собствеността вече е изцяло българска. Тогава и започва възходящото развитие на предприятието, като за по-малко от две години то отбелязва възходящ ръст както в производството, така и износа.

В хранителната промишленост трябва да се спазват много стандарти за качество и безопасност, екологичност и енергийна ефективност по отношение на суровините и опаковките. Можете ли да ни разкажете на какви технологии залага компанията, за да отговори на всички тези изисквания?
Фирмата разполага с високо технологично съвременно производство. Машините са закупени от най-големите световни производители на такива линии за производство на хранителни продукти. Разполагаме с асептични разфасоващи машини за производство на млечни продукти – УХТ – и модерна линия за производство на ESL продукти в бутилка.

Компанията притежава множество различни сертификати за качество на продуктите като ISO, както и международния стандарт за качество при храните - IFS. Във връзка с опазването на околната среда компанията работи с FSC сертификат, удостоверяващ, че дървесината, използвана при изработването на картонените опаковки, е от контролирани дървесни масиви. Компанията също така е член към световната организация за устойчиво развитие в палмовите плантации - RSPO.

Продуктите на Кремио заемат значителен дял от българския пазар и се изнасят за десетки държави на три континента. Как различните местни вкусови предпочитания или тенденциите при хранителните режими се отразяват на продукцията, която предлагате?
Тази тенденция се долавя най-силно при готварските сосове. Те са сравнително нов продукт за Кремио, но вече заемат близо 30% от износа на фирмата. Готварските сосове са много по-трудни като продукт, но техният пазар е много по-голям от този на сладкарските продукти. Тук спецификата е, че производителят трябва да съобразява рецептите за всеки пазар с националните кухни на отделните държави и региони. Затова технолозите на фирмата работят съвместно с опитни готвачи в съответните страни, като тестват мострите и дават своите препоръки. Примерно, готвачите в турската национална кухня предпочитат сосът да има характеристики на киселото мляко - кисело-млечен вкус, обем, консистенция и пр. Италианецът пък очаква сос за пастата — нещо, което да залепне за нея и да не капе. Специфики има също и в Гърция, Румъния, Северна Африка, Близкия Изток и др. Така че преди да започне износът за дадена страна или регион, се уточняват вкусовите характеристики на сосовете.

Бихте ли споделили какви планове имате за развитието на компанията, за навлизане на нови пазари, за разработване на нови продукти или за използването на нови технологии?
Фирмата не спира да разработва нови продукти, като в момента усилено работи върху готварски сосове с олио и съставки, подходящи за вегани. Това е в крак със световната тенденция за постоянно увеличаване на почитателите на вегетарианството и веганството. Планираме и навлизане на нови пазари основно в Африка и Близкия Изток.КРЕМИО

София 1000, район р-н Сердика, бул. Илиянци No 12-14

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

рекламаоще в рубриката