Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 2, март-април 2019

Нова епоха в термичния монтаж и демонтаж

Нагряването със средно-честотна технология е подходящо, където се изисква бързо нагряване на електопроводими ротационни детайли: лагери, лагерни тела, лабиринтни пръстени… Особено ефективна е тази технология при демонтаж - външният детайл се нагрява интензивно без съществено топлоотдаване към вътрешния и лесно се демонтира. Пригоден за непрекъсната работа; Компактен и лек дизайн; Въздушно охлаждане; 2 мощности: 20 и 40 kW.ШЕФЛЕР БЪЛГАРИЯ

София 1000, бул. Дондуков 62А
тел.:02/ 9463900
факс:02/ 9463886