Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 2, март-април 2019

Филтърни “офлайн” системи от RMF Systems

Висококачествена филтрация на хидравлични и мазителни масла.
Удължават многократно експлоатационния живот на оборудването и маслата чрез улавяне на частици с големина ≥ 0.5 μm, улавяне на отлагания и абсорбция на вода. Лесен монтаж като допълнителна независима система към агрегати, машини и съоръжения.
Осигурени точки за надеждно опробване на маслата.ПРОМАКССИС

София 1113, бул. Драган Цанков 36, Интерпред-СТЦ, Б717
тел.:02/ 4966911
факс:02/ 4966900