Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 3, май-юни 2019

ЕМО Хановер 2019 с фокус Индустрия 4.0 и дигитализацията в областта на металообработването

Разговор с г-н Кристоф Милер, ръководител “Панаири” при организатора на ЕМО Хановер - VDW - Сдружението на немските производители на металообработващи машини

Бихте ли представили основния фокус на изложението ЕМО Хановер 2019?
Основният фокус тази година ще бъде Индустрия 4.0 и дигитализацията в областта на металообработването. Трудно е да се говори за иновациите на отделните участници в изложението, защото то ще започне след шест месеца и компаниите не желаят да ни кажат това сега. Те искат да запазят в тайна нещата, които ще представят, до началото на панаира. Но почти всички участници разполагат с решения специално в сферата на Индустрия 4.0, нови идеи за това, как производствения процес да бъде придвижен напред чрез дигитализацията.

Дигитализацията свързана ли е повече със следенето на производствения процес, при което самите работници надзирават работата, която се извършва от машини?
Дигитализацията се отразява върху всички части по веригата на производствения процес. Тя е свързана с набавянето на данни, с тяхната сигурност, с откриването на нови методи за придобиване на данни и извличане на знание от тях. Дигитализацията засяга всички сегменти по веригата на производствения процес, например VDW разработи заедно с някои производители на машини UMATI. Тази разработка представлява общ език за машинните инструменти, така че лесно да могат да се съчетават заедно различни машини и не е нужно да се разработва нов интерфейс. Всеки има възможност да използва UMATI. Платформата се предлага безплатно. Всеки производител на машинни инструменти може да използва тази платформа, за да свърже заедно контролната система и машините си. Това е изключително важно за бъдещето и прави Индустрия 4.0 видима. Има много участници във веригата на производствения процес, сред които производители на инструменти, на уреди за различни измервания, за контрол на качеството, логистиката и др. За да бъдат съчетани всички те заедно е нужен общ език, на който да общуват помежду си. Но днес има много различни езици и трябва да бъде разработван отделен интерфейс между различните отделни части. С UMATI те комуникират на един и същи език, така че е лесно да бъдат свързани всички машини и целият процес да бъде приведен в ред.

Имате ли някакви наблюдения относно интереса на българските участници и посетители на изложението?
Участниците от България идват на EMO Hannover за да сключват добри сделки и да продават своите машини, особено на германския пазар, защото това е най-важният им пазар след България, така че те искат да се срещнат с много купувачи от Германия. Българските посетители се нуждаят от решения за своите бъдещи задължения, за своите продукти и в Хановер те могат да видят решения не само от Германия или България, но могат да се запознаят с това какво предлагат компании от целия свят като решения на техните проблеми или като средство, което да ги подготви за бъдещето.Но разбира се посетителите идват и за да видят различните машини. Дигитализацията е една от темите, но все още най-важната част от нашето изложение са машините, тук те могат да се видят в действие. Както и в миналото, производителите разработват машини, които да бъдат все по-точни, все по-прецизни и все по-бързи при производството на части. Но сега има една нова необходима съставка – това е Индустрия 4.0. Ако една машина има много добри показатели, висока продуктивност, ефикасност и точност, от нея няма да има смисъл, ако тя не може да комуникира с другите части от веригата на производствения процес, които се намират преди или след нея. Машините трябва да могат да комуникират с другите инструменти, с контрола на качеството и т.н. Говорим за по-добро качество и повече гъвкавост не само вътре в самите машини, но и между тях, за да могат последните нововъведения да бъдат лесно съчетани с останалите участници във веригата на производствения процес.

Моля, разкажете за българските компании, как се представят те, имат ли успех и дали е възможно в бъдеще да има повече участници от България?
Броят български участници остава стабилен. Например РАИС ООД участват вече за четвърти или пети път в ЕМО Хановер. Пространството, което заемат, може би е малко по-голямо, отколкото в миналото и те се връщат, защото вече при четири предишни участия са успявали да сключат добри сделки. Те виждат, че участието в ЕМО Хановер е добра идея и имат успех там.

Броят посетители от България също ли остава непроменен?
При последното изложение ЕМО бяха дошли 300 български посетители и се надяваме, имайки предвид EMO World Tour и срещите ни с българската преса, да станем по-популярни сред българската индустрия, така че на следващото изложение да посрещнем повече от 300 посетители от България.EMO HANNOVER