Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 3, май-юни 2019

Многократно сме били оценявани за нашата работа относно въвеждане на иновативни технологии

Разговор с инж. Росица Димитрова, Управител на ВиК - Благоевград

Инж. Димитрова, как се развива към настоящия момент дружеството? Кои реализирани проекти са повод за гордост? ВиК - Благоевград продължава да се развива успешно и да спазва стриктно своя бизнес план, инвестиционна програма и договора с ВиК асоциацията. Заложили сме и през тази година високи цели по отношение на обекти за инвестиции, рехабилитация на мрежи и съоръжения. Но предизвикателствата, пред които отново е изправено дружеството, са изключително големи. Всички инвестиции, които изпълняваме, всички средства с които разполагаме, идват единствено и само от таксата, която събираме от нашите потребители. За съжаление, предвид факта, че на територията на която оперираме, нямаме завършена консолидация на единен оператор, сме лишени от възможността да бъдем бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони. Това не ни дава шанса да ползваме допълнителни средства за изграждане и за мащабни инфраструктурни проекти, свързани с подмяна и реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията, и лишава около 300 хиляди души от възможността да се възползват от този ресурс и от възможността за подобряване на услугите, които ползват. Що се отнася до проектите, които са повод за гордост – те са не един и два. Получавали сме много награди – за устойчиво развитие за „зелена” икономика, за най-иновативна пречиствателна станция. Изключително много се гордеем с една уникална наша инициатива – Музея на водата, който открихме през 2017 г. В него всеки жител или гост на града може да се запознае по интересен и интерактивен начин с нашата работа, съоръжения, историята на водата в нашия край, а децата остават очаровани и запленени от занимателните и обучителни игри и забавления. На първо място обаче се гордеем с това, което извършваме като наша ежедневна работа – независимо от трудностите и предизвикателствата, да съумяваме да предоставяме качествена услуга на гражданите; да инвестираме във взаимоотношенията с клиентите и улесняване на комуникацията с тях – искаме да спестим тяхното време и да им предложим модерни технически решения за отчитане на потреблението; да ангажираме всички да използват и пазят водата най-добре, и не на последно място – служителите на ВиК Благоевград да бъдат горди с работата си и да работят още по-добре. Водещи в работата Ви са принципите за качество и иновации, имате и награди за принос в технологиите. С каква политика продължавате да въвеждате иновации, да подобрявате качеството и да опазвате водните ресурси? Радваме се, че неведнъж сме били оценявани и награждавани за нашата работа относно въвеждане на иновативни технологии. Екипът ни е съставен от млади и креативни специалисти, които търсят възможност за внедряване на много иновативни технологии. Ще продължим и занапред да вървим в тази посока. Нашата мисия е да доведем водата до всеки и да постигнем високо качество на услугата, която предоставяме. А иновативният подход е нужен по целия път на водата – да я имаме, да я използваме разумно и да я върнем на природата пречистена. Всичко това е събрано в трите думи на нашия слоган – „Вода. Иновации. Качество“ и посланието ни „С отношение към всяка капка“. Може би сме едно от малкото дружества, които, въпреки, че сме клиентски ориентирани и сме търговско дружество, се опитваме да водим информационна кампания, насочена към опазване на водните ресурси. Политиката ни е насочена към това да възпитаваме в подрастващото поколение съзнанието колко е важно да опазваме качеството на природните ресурси, в случая – водата. Какво е състоянието на ВиК мрежите и съоръженията, стопанисвани от дружеството? Предвиждат ли се ремонти и модернизации? По-голямата част от ВиК мрежата на територията, на която ВиК Благоевград е оператор, е в изключително амортизирано състояние. Възрастта й е вече над 50 години, така че инвестиции в подмяната и реконструкцията й са крайно необходими. Усилията ни са насочени именно към това – да обхванем и работим и към настоящия момент по най-критичните участъци. Много е трудно предвид факта, че може би около 70% от мрежата на територията, на която оперираме, се нуждае от рехабилитация. През 2012 г., когато започна реформата във водния сектор, беше направена оценка на активите – цялата ВиК инфраструктура на територията на областта. Тогава беше отчетено, че необходимите средства за изграждане на пречиствателни станции за питейни води, пречиствателни станции за отпадъчни води, подмяна на водоснабдителна и канализационна мрежа, са над 900 млн. лева. Тоест, необходим е изключително голям финансов ресурс, за да се подмени мрежата на територията на цялата област. И пак основният проблем е един – липсата на консолидация, което лишава над 300 хил. души от областта от възможността да получат по-качествена услуга, свързана с водоподаването, отвеждането и пречистването на водата на територията на област Благоевград. За 2019 г. нашата инвестиционна програма е в размер на 1,9 млн. лева, като тези средства са разпределени в направленията доставяне, отвеждане и пречистване на водата. Това са изключително малко средства на фона на това, което е необходимо за територията на областта. В трите регионални поделения на територията, на която оперираме – това са 11 общини от област Благоевград към настоящия момент, сме коментирали съвместно с общинските администрации необходимите реконструкции на мрежи и съоръжения. В инвестиционната програма за 2019 г. сме заложили реконструкция на над 17 км мрежа и доста инвестиции по съоръженията – пречиствателни станции за питейни води, пречиствателни станции за отпадъчни води, и санитарно-охранителни зони.ВиК - Благоевград