Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 3, май-юни 2019

Стругово-фрезови автомат TNL20

Високопроизводителен, конвертируем за режим на подаване през люнетна втулка или с фиксирано предно седло на детайли от прътов материал до Ø 20 мм, със средна до голяма сложност.
Снабден с два равнопоставени работни шпиндела и две инструментални револверни глави, всяка с оси Х, У и Z.
Може да бъде оборудван с предна и задна приставка за обработка.
Едновременна работа с 2, 3 или 4 инструмента.
Машина без хидравлика: без допълнителна топлина от хидравличната система.ГАЛИКА

София 1000, ул. 6-ти Септември
6-Б
тел.:02/ 9810976
факс:02/ 9805317