Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 3, май-юни 2019

CF500 е коригиращо устройство за обем на газ

CF500 е ново поколение коректор за обем на газ, който е предназначен за постигане на високо ниво на производителност, благодарение на мощно електронно оборудване. Въз основа на използването на флаш памет, архитектурата позволява изтеглянето на нова версия на фърмуера чрез лаптоп, без модификация на платката. CF500 има възможност за комуникация чрез портове RS485 или GPRS.

Уредът се захранва с вътрешна батерия. При работа с GPRS комуникация, се монтира допълнителна вътрешна батерия. При работа с RS485 комуникация се използва външен захранващ и бариерен блок CF500-POW, осигуряващ захранващо напрежение и защита на комуникационните линии A и B. Уредът се предлага и във вариант без комуникационни портове.

CF500 е одобрен според европейската директива MID и стандарт EN 12405-1/A1 и може да се използва за търговски и финансови сделки с газове.

Фърмуерът на CF500 осигурява следните функции:
- измерване на температурата, налягането и обема на газа;
- изчисляване на корекционния коефициент и на обема към базови условия с помощта на T, PT или PTZ преобразуване по следните методики;
- изчисляване на некоригирания, коригирания и енергиен моментен разход;
- натрупване на тотализатори;
- натрупване на периодични архиви;
- комуникация за локални и отдалечени операции чрез Modbus RTU протокол през RS485 или GPRS порт.УНИСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ

София 1756, жк Дървеница, бл. 15, вх. Г, ет. 1
тел.:02/ 8860562, 8863237, 8861203
факс:02/ 9751236