Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 3, май-юни 2019

"Giant" офлайн филтърна система от RMF Systems

Специално проектирана за индустриални хидравлични и мазителни системи. Вискозитет на флуида от 12 cSt до 800 cSt. Филтърни елементи от 1 μ до 12 μ. Възможност за водоабсорбиращи елементи. Системата може да бъде оборудвана със сензор за мониторинг на замърсяването и сензор и дисплей за качеството на маслото. Приложения: хидравлични агрегати, резервоари за масла, мазителни и биоразградими флуиди, големи редуктори и др.ПРОМАКССИС

София 1113, бул. Драган Цанков 36, Интерпред-СТЦ, Б717
тел.:02/ 4966911
факс:02/ 4966900