Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 6, септември-октомври 2019

Ключът към успешната автоматизация е партньорството с водещи фирми в областта

Разговор с Пламен Пенев, управител на “СИМЛОДЖИК” ЕООД

В началото, бихте ли представили основните приоритети в дейността на “СИМЛОДЖИК” ЕООД на читателите на Индустриални Продукти и Приложения?
Дейността на нашето дружество е започнала с това да подобрява чрез автоматизация процесите в производството. Развитието ни може да се сравни с израстването на един човек, преминавайки през детството, юношеството и зрелостта. Успехът зависи от това да се приспособяваш и да черпиш опит от колегите, минали по този път преди теб, а също и да влагаш известна доза иновации в това, което правиш. Занимаваме се с процесна и дискретна автоматизация повече от 20 години. Наши партньори са фирми - световни лидери в производството на компоненти за процесна автоматизация. Имаме успешно осъществени проекти в повече от 20 държави в Европа, Азия и Африка. Голяма част от доказаните български предприятия са наши клиенти. От 10 години се занимаваме с изграждане на роботизирани системи за манипулация на детайли и продукти (процеси като палетизация, сортиране и други подобни). Този процес постоянно се развива, съпътстван от нови предизвикателства.

Какви според Вас са ключовите моменти по отношение на хардуерното осигуряване и системната интеграция за успешната автоматизация и дигитализация в индустрията?
Този въпрос за мен има само един отговор: ключово е партньорството с водещи фирми в областта. Използването на техни продукти, изпитани като хардуерни и софтуерни решения и познати от специалистите в “СИМЛОДЖИК” ЕООД, ни осигурява ключово предимство и скъсява времето за реализация на проектите. Така и сервизът на съоръжението впоследствие е по-лесен. Затова ние работим с ограничен брой основни доставчици на компоненти.

В заключение, бихте ли споделили накъде са насочени бъдещите амбиции на компанията и какви са Вашите основни компетенции, на който залагате?
Основните ни амбиции са в увеличаване на компетенциите на фирмата в областта на роботизираното управление на дискретните процеси. Тази дейност е продиктувана от пазарната необходимост и естествения прогрес в индустрията. Тя е специфична, отличава се от процесната автоматизация и изисква нови познания и опит. Свързана е с механично проектиране на манипулатори и машини, което, за разлика от електротехниката и електрониката, не е стандартизиран процес.

Предизвикателство пред нас е създаването на мотивация у младите хора и сътрудничество с университетите в процеса на изграждането им като качествени и надеждни специалисти.СИМЛОДЖИК

София 1000,


реклама

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

реклама


още в рубриката