Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 6, септември-октомври 2019

Резултатите от дигитализацията в машиностроенето оправдават средствата

Въвеждането на всяка нова технология, свързана с дигитализацията, изисква не малко усилия и компетенции, но резултатите оправдават средствата

Най-новото в производствената гама на РАИС на техническия панаир ЕМО в Хановер
На ЕМО РАИС представи три свои машини, оборудвани с най-новите ЦПУ контролери на Фанук и Сименс, с различни опции, които спомагат да се постигнат по-добри обработваеми повърхности, да се намали времето за обработка на детайла и да се удължи животът на пластините на инструмента. По време на изложението направихме демонстрации с продукти на наши партньори. На ЕМО беше представен един двушпинделен струг с Y ос с максимален обработваем диаметър над кръстата шейна 430мм, револверна глава на фирма Baruffaldi и въртящи инструменти до 5000 rpm с държачи на фирма Eppinger. Стругът е с ЦПУ Fanuc 0 Pluse, която система беше представена пред машиностроителите тази пролет и РАИС е един от малкото производители, които показаха машина с този нов модел ЦПУ. Един от акцентите в показания от РАИС струг е една нова възможност - чрез осцилиращи движения по ос Z да се постига фино отчупване на стружка. Тази функция удължава живота на пластината на инструмента и не позволява събирането на дълги стружки в зоната на обработващата повърхност. Съответно се пести време за смяна на пластини и се постига по-добра обработена повърхност. Не на последно място стругът е оборудван с роботизирана клетка за зареждане със заготовки и подреждане на вече готовите изделия.

В Хановер РАИС показа и петосна машина VMC400 със система на управление Fanuc IHMi с 31iB-5. Машината е с петосни симултантни движения с 12 000 rpm direct drive шпиндел с охлаждане през шпиндела, 80 bar налягане, план шайба на масата 400 мм. Машината е оборудвана с опция за избягване на сблъсък, тя знае своята геометрия и спира в ситуации, когато програмата за обработка на детайл не е направена спрямо нейната геометрия, т.е. избягват се аварийни ситуации и скъпи ремонти. Не на последно място машината има възможност за геометрична компенсация и оптимизация на работата на моторите, с цел постигане на много добра обработваема повърхност и точност.

Третата машина, която показа фирмата на ЕМО, е М450 с Sinumerik 840 sI на Siemens. Машината е триосна, със възможност за високи подавания и 8000 rpm, direct drive шпиндел и с Shop mill. Shop mill e продукт за диалогово програмиране и създаване на детайл програми без G-codes. На тази машина направихме и демонстрация със симулатор, който е създаден от архив на М450. Идеята е клиентите да се запознаят с вариант на създаване на детайл програма извън машината, а на компютър на много достъпна цена. Ползите са, че машината може да работи даденото изделие, а вие да подготвите програмата за следващия детайл другаде и само да го заредите на нея. Това намалява значително престоя на машината.

Освен трите машини наше производство, РАИС като партньор на фирма Elbo Controli Nikken, направи и демонстрация на техен tool presetter, който е с възможност за автоматично мерене на фрезови инструменти и беше свързан в мрежа с VMC400 и М450. След съответното замерване на даден инструмент този продукт автоматично по мрежата прехвърля данните в таблица за корекция на инструменти. Има опция за поддръжка на инструменталното стопанство. Следи се не само животът на инструментите, а и също кой инструмент къде се намира. Може да се изпращат и съобщения към ERP система за доставка на необходимото.

По всяко време посетителите на нашия щанд на ЕМО-Хановер имаха възможност да видят работата на машините. Те бяха пуснати в работен режим, така че да покажем възможностите им.

„Щандът на РАИС беше посетен от много специалисти в сектор машиностроене. Имахме и контакти с търговски представители за региона - интересът им към нас е от години, защото сме една от малкото фирми, да не кажа единствената българска компания, която предлага машини с ЦПУ на толкова високо ниво.“ - подчерта инж. Артин Бъздигян от РАИС след участието им на ЕМО – Хановер.

За дигитализацията и българското машиностроене
Показаното от РАИС на ЕМО – Хановер в голяма степен е свързано и с процесите на дигитализация в сектор машиностроене. Дo каква степен дигитализацията е навлязла в българското машиностроене коментира инж. Артин Бъздигян. „Много фирми вече искат да имат възможност да наблюдават производството си дистанционно и да задават производствените си планове директно към конкретна машина. Машините, които произвеждаме и предлагаме в България, имат не само тези възможности, а и възможност за мониторинг на разходните норми на електричество и диагностика с цел да се направи превантивна поддръжка или ремонт без да се изпада в аварийна ситуация. Допълнително към това има възможност да се прехвърлят данни от сървър към машина или от машина към машина като системата пази история, коя програма, кога е била променяна. Много от продуктите, които се предлагат, имат и gate way към ERP системи. Повечето от тях са базирани в облак и достъпни от всяка точка на света. Става въпрос за MES( manifacuring execution system), която като система стои едно ниво по-ниско от ERP системата.

В РАИС използваме MT-linki, който беше внедрен през май 2018 г. в новата производствена база и предлага всичките изброени по-горе възможности. Продуктът е на фирма Fanuc, но РАИС ООД го интегрира спрямо своите нужди, тъй като той дава възможност да се настрои спрямо конкретно производствен процес или цех.“

За реалните ползи за производствения процес от облачните технологии и интернет на нещата и успешно реализирани проекти на РАИС в тези области
Силата на РАИС в производството на машини е, че предлага цялостно решение за производството на даден детайл в това число автоматизирани приспособления за захващане на детайл, държачи, инструменти, роботизирани клетки за обслужване на машините, програма за обработка на детайла и нестандартно произведени машини спрямо нуждите на клиента. В РАИС се работи по технологията Digital Twins – тя спомага всичко това да става по-бързо и по-ефективно, защото се създава дигитален близнак на дадена установка (машина с допълнително оборудване) като всичко се изследва и програмира без да се създава реален прототип, докато не се отстранят всички неточности или неизвестности в проекта.

„Последният ни реален пример е машина М700-2S-2T с роботизирана клетка. Тази машина беше направена за „М+С Хидравлик“ АД. Машината е два шпиндела и съответно две инструментални смени. Робот зарежда машината с два вала, поставяйки ги на две B оси и взимайки вече произведения детайл. На това цялото нещо беше изграден дигитален близнак и симулиран като установка, за да се постигне най-доброто решение и едва след това машината с оборудването бяха реално произведени. Дигитализацията също ни помага за изследване в сравнително кратък срок усилията върху корпуса на машините по метода на крайните елементи и да го подобри, ако е необходимо, на база на направеното изследване и резултатите от него. Въвеждането на всяка нова технология, свързана с дигитализацията, изисква не малко усилия и компетенции, но резултатите до момента винаги са оправдавали средствата, така че опитът ни в РАИС показва, че посоката към дигитализация е правилна.“ - обобщи инж. Артин Бъздигян.РАИС

Пазарджик 4400, ул. Димчо
Дебелянов 58
тел.:034/ 444255, 445221
факс:034/ 443738


реклама

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

реклама


още в рубриката