Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 6, септември-октомври 2019

Преобразуватели за управление на постояннотокови двигатели TDE MACNO, OPDC

Преобразувателите OPDC принадлежат към семейството OPDE и притежават всички техни характеристики. Това са напълно цифрови преобразуватели за дву и четириквадрантни задвижвания и могат да управляват токове до 600А.

Високоточно управление на двигатели: 32-битов процесор с плаваща запетая; кратък цикъл на токовото управление - 10 μs; цикъл на скоростния и позиционния регулатор 40 µs.

Лесна за използване autotune функция за котвата и възбуждането.

Възможност за две различни управления на тока на котвата:
model predictive control; PI control.

Вграден регулатор за интелигентно отслабване на полето и външен силов модул до 25А с монофазно захранване.

Галваничното разделяне между силовата и управляващата част предпазва управляващатите вериги и друго оборудване свързано към задвижването от високите напрежение в силовата секция.

Три слота за I/O разширяване, Fleldbus комуникация и сензори за обратна връзка: тахогенератор, SinCos, Hiperface Endat.

ЕЛСИ ООД е партньор на BDF DIGITAL в България.ЕЛСИ РУСЕ

Русе 7004, ул. Плиска 124
тел.:082/ 827350, 822046


реклама