Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 2, март-април 2020

Мултифункционален мрежов анализатор UMG 103 - CBM

UMG 103-CBM е продължение на модела UMG 103. Основните функции са запазени, но са добавени много нови. Най-значима е добавянето на памет 4 MB за съхранение на данни от мрежата. Това позволява ползването на UMG103-CBM без притеснения от загуба на данни. Важно предимство е добавянето на часовник и батерия, което гарантира правилното архивиране на записи. Други плюсове: ясно и директно настройване от устройството; следене до 25-ти хармоник; THD-U; клас на точност: 0.5; комуникация RS485 MODBUS.ВАЙД - БУЛ

София 1756, бул. Св. Климент Охридски 13
тел.:02/ 9632560
факс:02/ 9631098


реклама