Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 2, март-април 2020

Компактен ротационен захващащ модул тип EHMD

Избор между захващане посредством електрически мотор или пневматична сила; Допълнителен компенсационен модул за компенсиране на стъпката на резба при развиване на капачки (развиване на капачка без преместване по ос Z) с до 10 мм по време на въртене; Лесно параметризиране на контролера на двигателя посредством инструмента за конфигуриране Festo Configuration Tool (FCT).ФЕСТО

София 1592, бул. Христофор Колумб 9
тел.:02/ 9600727, 9600712
факс:02/ 9600723, 9600713


реклама