Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 2, март-април 2020

Тим ВИЖЪН България предлага цялостно ноухау за управление и оптимизиране на производствените процеси

Вече над 20 години Тим ВИЖЪН България осигурява специализирани софтуерни системи за управление, съобразени с нуждите и особеностите на бизнеса.

Базирани на водещото ERP решение Microsoft Dynamics 365 Business Central и нашата експертиза, тези системи дават възможност на предприятията да управляват прецизно всички аспекти на бизнеса си на едно място – от планирането на производството и материално-техническото снабдяване до експедиране на готовата продукция към клиентите в срок.

Предоставяните от нас решения дават възможност на производствените предприятия да:
- увеличат значително оперативната си ефективност
- управляват прецизно целия производствен процес, включително производствените поръчки, списъците с материали, планирането на снабдяването и планирането на капацитета
- поемат и спазват точни ангажименти към клиентите
- бързо да реагирате на промени и заявки в последния момент и да се възползват от нови търговски възможности, за да изпреварят конкуренциятаТИМ ВИЖЪН

София 1517, ул. Бесарабия 108 В
тел.:02/ 9761313
088/ 88188086


реклама