Индустриални Продукти и Приложения - архивен брой - година , брой 4, юли-август 2020

WALTER представя нови модули за почистване и лазерно маркиране на инструменти, вградени в клетката на роботоподаващото устройство на измервателните машини HELICHECK PLUS и HELICHECK PRO

Лазерно маркиране по периферията на опашката на инструмента

Използването на нови модули за почистване и лазерно маркиране на инструменти в роботоподаващото устройство допълнително увеличава гъвкавостта по време на производството и крайния качествен контрол. Потребителят спестява ценно време чрез автоматично зареждане на измервателната машина с помощта на роботоподаващото устройство и едновременно почистване и лазерно маркиране на инструментите извън зоната за измерване.

Модул за почистване на инструментите:
Доброто почистване на инструмента е от съществено значение за прецизното измерване на неговите параметри. Поради това е удачно инструментите да се почистят преди измерване в ултразвукова вана, която може да бъде интегрирана в роботната клетка на робота и отделена от зоната за измерване. Впоследствие инструментите се сушат във въздушна струя, която се настройва индивидуално в зависимост от дължината на инструмента.


Инструмент в ултразвукова баня


Модул за лазерно маркиране на инструментите:
След почистване и измерване на параметрите, инструмента може да се маркира с лазерно устройство в специализиран модул, който също може да бъде интегриран в роботната клетка на робота, където е изолиран от зоната за измерване. Маркирането може да се извърши по периферията или на задното чело на опашката на инструмента със статични или динамични данни. Маркировката е така фина, че практически не се отразява на качеството на повърхността и не предизвиква допълнително радиално биене.

В случай, че моментално не се нуждаете от тези модули, но това може да се случи в бъдеще, клетката на роботоподаващото устройство на машините HELICHECK PLUS и HELICHECK PRO може да бъде пригодена за допълнително дооборудване с тези екстри.


Роботоподаващо устройство с вградени модули за почистване (1) и маркиране (2) на инструментаWALTER MASCINENBAUреклама