Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 5, септември-октомври 2020

Настъпват изменения в бранша, които ще определят и нашето поведение

Разговор с Минко Ангелов, управител на Бимекс Лимитид

Уважаеми г-н Ангелов, Бимекс Лимитид е дългогодишен партньор за България на корпорация Yamazaki Mazak. Какви са последните новости в контекста на Индустрия 4.0?
Корпорация Ямазаки Мазак развива елементи на свързаност на машините в интелигентни системи на управлeние, комуникация и контрол от самото зараждане на цифровите машини. Първата в света производствена линия, базирана на интелигентно управление, е демострирана от фирмата през 1983 г. В някакъв смисъл Индустрия 4.0 за фирмата е дългогодишна реалност. Всеки посетил заводите на Мазак през годините може да потвърди ненадминатото ниво на интеграция на процесите на обработка. По интересен е въпросът с масовото развитие на интелигентни системи за управление. Повдигането на темата се използва като подтик всеки да търси повишаване на ефективността, базирано на нови подходи. Иначе казано понятието Индустрия 4.0 в определена степен е лозунг. То не маркира нещо принципно ново и невиждано, но във всеки случай ще доведе до тласък за ускорено внедряване на новите технологии.

Моделите на Мазак имат подготовка за внедряване на всички елементи на съвременна автоматизация и комуникация, но се очаква клиентът да оцени предлаганите възможности и да избере съвместно с нас най-подходящото решение. Като представител на Мазак сме техен подизпълнител за проектите им с антропоморфни роботи. От опит знаем, че е важен индивидуалният подход към всяко производство и не трябва да се страхуваме да търсим новото т.к. практически не съществуват нерешими задачи. Не искам да рекламирам възможностите, които предлагат машините на Мазак за влизане в реалността на Индустрия 4.0, марката е достатъчно известна и всеки може да очаква да отговаря на най-високи стандарти. Ще отбележа нещо, което често не се взима предвид при оценка на инвестициите, а именно първостепенното значение при автоматизираните производства на надеждността, безремонтния период и запазването на точността на оборудването във времето.

За съжаление често не се прави статистика свързана с престой и разходи за сервизиране при използване даже на отделни машини, която ясно би показала предимствата от използване на качествено оборудване. При автоматизирането на ненадеждни машини и роботи, загубите от престой и ремонти нарастват.

Фирма Бимекс се чувства много комфортно в обстановката на Индустрия 4.0, като един от пионерите на автоматизираната обработка в България, с доставка на няколко многопалетни линии от хоризонтални центри, първата през 2011, както и инсталирани повече от 90 индустриални робота. Имаме и създадени мрежови софтуерни решения в елитни български заводи. Разполагаме и с представителства на световно известни партньорски фирми в допълнение към Мазак, чрез които можем да доставим най-съвременно оборудване практически за всяко производство.

Като представител на световната марка Kawasaki Robotics, бихте ли обърнали внимание върху индустриалното приложение на роботите и системите за автоматизация?
Индустриалните роботи са реалност от 60-те години, като Кавазаки е създател на първия индустриален робот през 1962 г. Първоначално използвани в автомобилостроенето бързо навлизат във всички останали индустриални сегменти, но и в такива като фармация, медицина и ежедневието. Кавазаки произвежда роботи за всички приложения и товароносимост от 3 кг до 1500 кг. Доставените от нас роботи се използват за автоматизация на машини, преси, палетизация, шлифоване, заваряване и др. процеси. За интеграция на процесите работим съвместно с фирма „Ботко Роботикс“. Редица клиенти интегрират роботите си самостоятелно.

Отново отбелязвам изключителната надеждност на оборудването на нашия партньор. Една от причините е, че от всички значими производители на роботи, единствено Кавазаки използват сами роботите си, а именно в производството на мотоциклети и др. При продадени над 90 робота в България, практически не осъществяваме сервизна дейност, доказателство за надеждността и качеството им. Автоматизацията с антропоморфни роботи предлага неограничени възможности за оптимизация на процесите, но не бива да се абсолютизира. Стараем се във всеки конкретен случай да дадем пълна информация на клиента какво може да очаква като ефект от използването им. Българските производители имат висок интерес към индустриални роботи. Основна пречка за по широкото им използване е ниската серийност на техните поръчки.

Как фирма Бимекс Лимитид се справя с предизвикателствата, пред които е изправен бизнеса днес?
Предизвикателствата пред нас са краткосрочни и дългосрочни: здравни, екологични, политически и търговски. Основен проблем е многопосочността и неопределеността им във времето. Не очакваме нищо повече от слабо възстановяване към края на 2021 г. От сега е ясно, че връщане на пазара на машини във вида му от 2014-2019 г. не може да има. Настъпват много съществени изменения свързани с автомобилостроене, транспорт, енергетика, инфраструктура. Много от обработките на метали ще намалеят или ще се променят. Ще се съкрати търсенето на познатите машини, още повече, че са създадени достатъчно големи мощности за стандартна металообработка. Това ще доведе до фалити и преструктурирания в бранша. Като представител на големи интернационални компании сме зависими от тяхното развитие. То ще определи и нашето поведение. Важно е да реагираме своевременно. Задачи зависещи от нас са запазване на служителите, разширяване на портфолиото с нови видове машини и партньори, и развитие на съответните знания и опит.

Накрая пожелавам на всички да преминем успешно предстоящите тежки изпитания.БИМЕКС ЛИМИТИД

София 1407, ул. Кричим 50
тел.:02/ 8683043, 8621806
факс:02/ 9624289


реклама