Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 5, септември-октомври 2020

ПОКАНА за пресконференция

Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0188-С01 „Подобряване на производствения капацитет в АРТОН ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на 24.09.2020г. от 10:00 часа в базата на „АРТОН” ООД, находящ се в гр.Търговище, Индустриална зона.

Информация относно фирма „АРТОН” ООД е налична на официалната интернет страница.АРТОН

Габрово 5300, бул. Столетов 84
тел.:066/ 800520
факс:066/ 800530


реклама