Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 5, септември-октомври 2020

Технологията на почистване с водна струя под свръхвисоко налягане като универсално решение

Независимо, дали става дума за отстраняване на голяма площ бетон, за реализация на един етап от ремонтни дейности, за почистване на стоманобетон или за рязане на бетон, в настояще време в строителството при изпълнението на много задания все повече се използва Технологията на свръхвисоко налягане (UHT) на водната струя. В повечето от строителните норми и ръководства се препоръчва прилагането на Технологията под свръхвисоко налягане (UHT), а в някои случаи даже се препоръчва за приложение. Технологията за свръхвисоко налягане често се използва при възстановяването на промишлени сгради, тъй като съответства на всички изисквания на процеса.

Универсално решение на всички поставени изисквания:
Технологията за свръхвисоко налягане (UHT) при възстановяването на промишлени сгради

Ако арматурата е започнала да ръждясва, поради износено и изтрито покритие, тези зони трябва да се открият, ръждата трябва да се отстрани, мястото трябва да се обработи срещу нова корозия и трябва да се запечата/ зазида отново. Технологията за свръхвисоко налягане (UHT) дава възможност да се работи на такива места прецизно и точно, без това да поврежда или да разхлабва компонентите или съседните прилежащи участъци. За разлика от решенията с прилагане на механична сила, например пневматичен чук, тук няма удари и вибрации. Пукнатините в здравия бетон биват запълнени, стоманената армировка остава неповредена. Ако трябва да бъдат отстранени вещества, които понастоящем са класифицирани като токсични, Технологията за свръхвисоко налягане обезпечава безопасност при работата по почистването: опасните вещества се отстраняват непосредствено заедно с отпадните води, така че няма отделяне на газове или изпарения. Технологията за свръхвисоко налягане (UHT) също така идеално бива прилагана при извършването на изменения по структурата: старите основи могат да бъдат съборени и премахнати бързо и ефективно, за да бъдат заменени с нови фундаменти. Лесно може да се изрежат отвори в съществуваща структура.

Налягане, дебит и други: Важни фактори за отстраняването на бетона
Успехът при отстраняването на бетона до голяма степен зависи от два фактора. От една страна, за отстраняването е важно да се знаят основните характеристики на бетона. Това включва информация за вида на армировката на повърхността, възраст на бетона, карбонизация, хлоридна корозия и степен на повърхностната стабилност на бетона. От друга страна е важно да се избере подходящата хидромеханична мощност на машината. Решаващи тук са работното налягане и разходната норма на прибора за високо налягане, както и типа водоструйка. За промишлените сгради се използват водоструйки с работно налягане от 1000 до 3000 бара. Остатъчните покрития, циментовите замазки или бетонните слоеве с ниска якост могат да бъдат свалени с прилагане на налягане до 1000 бара. При работно налягане от около 1500 бара е възможно и дълбоко, и обширно по площ почистване.

Ако повърхността е по-голяма: Роботи в комбинация с Технологията за свръхвисоко налягане (UHT)
Ръчните водостуйки са доказали своята ефективност при ремонта на малки площи. Операторът трябва да бъде подсигурен, че няма да има превишаване на силата на откат на струята повече от 150 Нютона при работа без опора на тялото и, съответно, над 250 Нютона при работа с опора на тялото. Като алтернатива на работата с ръчни прибори в настояще време все по-често се използват автоматизирани варианти. Интересното е, че те се прилагат по-специално за обработка на големи площи и / или където има превишаване на допустимата сила на откат на уреда за оператора. Използването на роботи в комбинация с подходящи водоструйки обезпечава едновременно и безопасна, и ефективна работа. Много добри резултати се постигат с настройка на работното налягане (около 1000 bar) в комбинация с висок дебит на водата (от 200 л/минута). Тези решения дават огромен потенциал на икономия на време: проекти, които досега са били изпълнявани за седмици, сега биват завършвани за няколко дни.

Рязане на бетон: Висока ефективност, голяма гъвкавост.
Основната идея на метода за прилагане на водна струя под свръхвисоко налягане се състои в добавянето във водата на твърди частици, наречени абразиви. Необходимото високо налягане на водната струя се постига чрез така наречените бутални помпи, които идеално подхождат за приложение в много отрасли на промишлеността, благодарение на високата си ефективност. Второ решаващо предимство на водоструйките е голямата им гъвкавост. Рязането е възможно във всички и всякакви позиции, а също и в труднодостъпни места. Независимо къде се провеждат дейностите: резервоарите и генераторите остават извън самата сграда; вътре на място остават само необходимите за работата маркучи и инструменти за вода. Може да се работи на всяко място и обект, като по този начин процесът на рязане на бетон може да бъде неограничено изменян и управляван. В допълнение към казаното, при този метод няма отделяне на прах и искри, така че тези дейности могат да се извършват без спиране на производството.

Защо Технологията за свърхналягане (UHT) се прилага за възстановяване на промишлени сгради? Предимствата на пръв поглед. (Кутия)

Възстановяване на износен стоманобетон:
Точна и прецизна, бърза работа без вибрации. Възможно е отстраняване на избрана зона/ селективно бетон или отстраняване на обширна площ бетон

Премахване на опасни вещества:
Директно отстраняване на опасните вещества без отделяне на токсични изпарения или газове

Изменения в структурата на сградата:
Бърз и ефективен демонтаж на стари основи/ фундаменти. Рязане на бетон без отделяне на прах и искри

Възможност за работа и сложни действия и в труднодостъпни участъци.КЕРХЕРреклама