Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 5, септември-октомври 2020

Отправяме поглед към ефективността и зелените технологииОтправяме поглед към ефективността и зелените технологии

Разговор с Панайот Панайотов, търговски директор на Брайт Инженеринг

За нас е ценно, че продуктите ни отговарят на световните стандартиЗа нас е ценно, че продуктите ни отговарят на световните стандарти

Разговор с инж. Здравка Атанасова, управител на Адара Инженеринг

Залагаме на отлично утвърдените партньорски отношения с производителитеЗалагаме на отлично утвърдените партньорски отношения с производителите

Разговор с Христо Генчев, управител на Емвеко

Зад нас стои огромният технически опит, който сме натрупали с годинитеЗад нас стои огромният технически опит, който сме натрупали с годините

Разговор с Петър Георгиев, управител на ОКСИ Консулт 97

Технологията на почистване с водна струя под свръхвисоко налягане като универсално решениеТехнологията на почистване с водна струя под свръхвисоко налягане като универсално решение

Независимо, дали става дума за отстраняване на голяма площ бетон, за реализация на един етап от ремонтни дейности, за почистване на стоманобетон или за рязане на бетон, в настояще време в строителството при изп ...

Настъпват изменения в бранша, които ще определят и нашето поведениеНастъпват изменения в бранша, които ще определят и нашето поведение

Разговор с Минко Ангелов, управител на Бимекс Лимитид

ПОКАНА за пресконференцияПОКАНА за пресконференция

Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0188-С01 „Подобряване на производствения капацитет в АРТОН ...

Robotics Strategy Forum 2020 – хибридното събитие за ролята на автоматизацията по време на COVID-19Robotics Strategy Forum 2020 – хибридното събитие за ролята на автоматизацията по време на COVID-19

Robotics Strategy Forum 2020 е продължение на миналогодишния Robotics Strategy Forum 2019.

След успеха на RSF2019-та, който събра на едно място държава, бизнес и образование, неговото продължение таз ...

Продукти от серия RS-232/485 от марка DIGITUS®Продукти от серия RS-232/485 от марка DIGITUS®

Произхождащият главно от телекомуникационната индустрия стандарт RS232 скоро ще отбележи своята 60-годишнина. Въпреки изминалите години и постепенното популяризиране на конкурентните решения, все още има търсен ...

реклама

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения

реклама